Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Wtorek, 07 Grudzień 2021 - 00:36:34 - EST, Imieniny: Ambrożego, Marcelina, Marcina

PRODUKTY - Oprogramowanie - Biblioteki SDK

 • Lucid Triton - Nowy standard wydajności
 • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
 • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
 • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
 • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
 • Nowy Matrox Design Assistant X
 • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Produkty

 

Kontakt

 

Oprogramowanie Matrox MIL-Lite (Matrox Imaging Library - Lite)

Oprogramowanie Matrox MIL-Lite (Matrox Imaging Library - Lite)

Biblioteki funkcji MS Visual C++ dla programistów dla obsługi frame grabberów i procesorów wideo fimry Matrox oraz dla manipulacji obrazami (pozyskiwanie, wyświetlanie na ekranie, zachowywanie w plikach dyskowych itp.). Dostępne w wersji 8.0.

Kompletny i łatwy w użyciu zestaw funkcji programistycznych dla pozyskiwania, wyświetlania i archiwizacji obrazów; Aplikacje mogą być w łatwy sposób przenoszone na nowe platformy sprzętowe; Obsługa multiprzetwarzania i wielowątkowości; Obsługa formatów plików: TIFF, BMP, AVI i RAW; Dostępne jako biblioteka DLL lub kontrolka OCX dla Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP oraz Linux; Zawiera program Matrox Intellicam dla konfigurowania kamer; Darmowa redystrybucja (nie wymaga licencji run-time).

Opis

Biblioteka wysokiego poziomu dla szybkiego tworzenia aplikacji

Matrox Imaging Library-Lite (MIL-Lite) to biblioteka wysokiego poziomu dla programistów z kompletnym zbiorem funkcji dla pozyskiwania, wyświetlania i archiwizacji obrazów. Zaprojektowane tak aby uprościć rozwój aplikacji i zwiększyć produktywność. MIL-Lite oferuje jednolity interfejs C API, który obsługuje całą linię produktów (frame grabberów i procesorów wideo) fimry Matrox i zawiera zestaw funkcji intuicyjnych i łatwych w użyciu.

Szybki rozwój

Dla umożliwienia bardzo szybkiego tworzenia aplikacji w środowisku Windows, MIL-Lite zostało wzbogacone o ActiveMIL-Lite - zestaw kontrolek OCX środowiska ActiveX dla pozyskiwania, wyświetlania i archiwizacji obrazów. ActiveMIL-Lite w pełni integruje się ze środowiskiem programistycznym RAD Microsoft Visual Basic lub Microsoft Visual C++.
ActiveMIL-Lite umożliwia w bardzo prosty i szybki sposób zintegrować aplikację przetwarzającą obrazy z profesjonalnie wyglądającym, przyjaznym interfejsem użytkownika środowiska Windows. Tworzenie aplikacji odbywa się poprzez łapanie i przenoszenie narzędzi, które są w prosty sposób konfigurowane poprzez technologię wskaż i kliknij. Wynikiem tego jest bardzo mała potrzeba pisania bezpośredniego kodu programowego aplikacji. Debuggowanie jest także uproszczone poprzez stałe sprawdzanie poprawności i raportowanie błędów z bardzo szczegółowym ich opisem. Dzięki ActiveMIL-Lite, twórcy OEM i integratorzy systemów oszczędzają czas - mogą się oni skupić na problemie przetwarzania obrazów bez konieczności czasochłonnego tworzenia interfejsu użytkownika.

Wspólny interfejs API dla sprzętu

Jednolity interfejs API dostarcza obsługi wszystkich frame grabberów i procesorów wideo firmy Matrox, umożliwiając w ten sposób swobodny wybór frame grabbera dla pozyskiwania obrazów. MIL obsługuje także pozyskiwanie obrazów z kamer z interfejsem GigE Vision© (w wersji dla Windows® XP (32-bit)) oraz IEEE 1394a/b (w wersji dla Windows® XP (32-bit)). Obrazy są przetwarzane przy użyciu procesora komputera PC lub procesora wideo Matrox. Wyświetlanie obrazów jest zoptymalizowane dla procesorów graficznych firmy Matrox, ale może być realizowane za pomocą dowolnych kart grafiki.

Architektura programowa Matrox MIL-Lite

Kod aplikacji przygotowany do ponownego użytku

Raz utworzona aplikacja może być przenoszona z jednego sprzętu na inny bez konieczności zmiany kodu lub wymagająca tylko niewielkich poprawek. Przeniesienie aplikacji z jednego frame grabbera na inny jest więc tak proste, jak zmiana jednej linijki kodu aplikacji.

...
/* Allocate a system */
MilSystem = MsysAlloc(M_SYSTEM_METEOR_II_CL,...);
...
 
...
/* Allocate a system */
MilSystem = MsysAlloc(M_SYSTEM_SOLIOS,...);
...
 

Przez zmianę pojedynczej linii kodu aplikacja wykorzystująca frame grabber Matrox Meteor-II/CameraLink może pracować z frame grabberem Matrox Solios XCL.

Uproszczone zarządzanie systemem

Dzięki MIL twórca aplikacji nie ma potrzeby dogłębnego poznania systemu dla którego tworzy aplikację. MIL zostało zaprojektowane dla zapewnienia pełnej zgodności z obsługiwanym sprzętem i dostarcza uproszczonego zarządzania tym sprzętem (np. rozpoznanie sprzętu, inicjalizacja, kopiowanie bufora itp.). Dla przykładu, jeżeli chcemy pozyskiwać obraz do pamięci operacyjnej, to MIL w dyskretny sposób alokuje bufor pamięci określonego typu (np. niestronicowana pamięć). Dodatkowo MIL daje twórcom dostęp do pewnych zasobów sprzętowych. Na przykład, MIL dostarcza adres fizyczny bufora. MIL zawiera także usługi debugowania (np. funkcje sprawdzania parametrów, śledzenie i raportowanie błędów) dla dla dalszego wspomagania rozwoju aplikacji.

Formaty danych

MIL-Lite może operować na takich danych jak: obrazy monochromatyczne zachowywane w formacie całkowitym 1-, 8-, 16- i 32-bitowym lub w formacie zmiennoprzecinkowym 32-bitowym. MIL-Lite obsługuje także obrazy kolorowe zachowane w formacie spakowanym lub planarnym RGB/YUV. Zawarte są funkcje dla konwersji pomiędzy formatami danych.

Elastyczne pozyskiwanie danych Rozszerzone!

Dla większej określoności i zwiększenia szybkości odpowiedzi, MIL-Lite dostarcza multibuforowane pozyskiwanie obrazów realizowane na poziomie jądra systemu operacyjnego. Dzięki temu pozyskiwanie obrazów jest zabezpieczone nawet w przypadku, kiedy procesor komputera jest bardzo obciążony takimi zadaniami, jak zarządzanie HMI, obsługa sieci lub archiwizowanie danych na dysku. Mechanizm multibuforowania obsługuje funkcje zwrotne dla jednoczesnego pozyskiwania i przetwarzania nawet wtedy, gdy zdarzy się, że czas przetwarzania przekroczy czas pozyskiwania obrazu.
MIL-Lite w połączeniu ze sprzętem firmy Matrox umożliwia wysokiej jakości pozyskiwanie obrazów z dowolnych źródeł kolorowego lub monochromatycznego sygnału wideo: kamer standardowych, wysokorozdzielczych, linijkowych i powolnie skanujących, magnetowidów, a także źródeł zdefiniowanych przez użytkownika. Możliwy typ obsługiwanej kamery jest zależny od użytego frame grabbera lub procesora wideo.

Zachowywanie i ładowanie

MIL-Lite obsługuje zachowywanie i ładowanie obrazów z dysku komputera. Obsługiwane są standardy formatów TIF (TIFF), BMP, JPG (JPEG) (wymaga licencji run-time), JP2 (JPEG2000) (wymaga licencji run-time), AVI oraz format binarny bez nagłówka (RAW).

Uproszczone wyświetlanie obrazu (niedostępne w wersji dla Windows® CE, częściowo dostępne w wersji dla Linux)

MIL-Lite dostarcza transparentnego zarządzania wyświetlaniem obrazu z automatycznym śledzeniem i uaktualnianiem okna z wyświetlanym żywym obrazem wideo. MIL-lite umożliwia także wyświetlanie obrazu w oknie zdefiniowanym przez użytkownika. Dodatkowo MIL-Lite obsługuje wyświetlanie na żywo wielu strumieni wideo wykorzystując wiele niezależnych okien lub jedno mozaikowe okno. W zależności od użytego sprzętu, MIL-Lite umożliwia także niedestrukcyjne nakładkowanie żywego obrazu wideo na grafikę bez interwencji procesora komputera i może wyeliminować zniekształcenia występujące podczas wyświetlania żywego obrazu wideo.

Niedestrukcyjne nakładkowanie obrazu bez użycia procesora

MIL obsługuje także konfiguracje wielomonitorowe z trybem rozszerzonego pulpitu (pulpit Windows® wyświetlany jest na wielu monitorach) z trybem pracy zewnętrznej (monitor nie pokazuje pulpitu Windows®, ale jest dedykowany do wyświetlania obrazu przez MIL) lub kombinacją tych dwóch trybów. Konfiguracje wielomonitorowe są osiągane poprzez użycie odpowiednich kart frame grabberów lub procesorów wideo Matrox i/lub kart grafiki Matrox lub innych producentów.

MIL-Lite automatycznie zarządza wieloekranowym wyświetlaniem

Matrox Intellicam

MIL-Lite zawiera oprogramowanie Matrox Intellicam przeznaczone do konfiguracji kamery. Jest to oprogramowanie pracujące w środowisku Windows, które umożliwia dopasowanie dowolnej kamery lub innego źródła sygnału wideo do pracy z dowolnym frame grabberem lub procesorem wideo firmy Matrox.

Obszerna i łatwo dostępna dokumentacja

Pomocnik dostarcza użytkownikom obszernej, ale łatwej do przeszukania dokumentacji obejmującej wszystkie aspekty MIL-Lite. Pomocnik ten integruje się z Microsoft® Visual Studio .NET i jest czuły kontekstowo, umieszczając go dla łatwego dostępu do niego, kiedy jest on stale potrzebny. Pomocnik ten może być także dostosowany do wykorzystywanego środowiska.

Program wsparcia

MIL-Lite zapewnia zarejestrowanym użytkownikom automatyczny wpis do programu wsparcia na okres jednego roku. Ten program wsparcia upoważnia zarejestrowanych użytkowników do darmowych uaktualnień oprogramowania i do wsparcia technicznego od Matrox Imaging. Dodatkowo, zarejestrowani użytkownicy mają pełny dostęp do forum Matrox Imaging Developer's Forum - moderowana żywa społeczność dla dyskusji na temat wszystkich produktów Matrox Imaging. Przed zakończeniem programu wsparcia, zarejestrowani użytkownicy mają możliwość rozszerzenia tego programu na kolejny rok. Dla wiekszęj ilości informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

Dane techniczne

Kontrola aplikacji:
Dostarcza funkcji kontrolnych takich jak sprawdzanie błędów, funkcje śledzące, taktowania oraz domyślne alokacje dla uproszczenia programowania i debuggowania.

Kontrola danych:
Funkcje dla manipulacji buforami danych (także obrazami).

 • alokacja/dealokacja bufora obrazu
 • definiowanie obszaru zainteresowań (ROI)
 • odczyt/zapis i bezpośredni dostęp do bufora danych
 • obsługa buforów obrazów monochromatycznych i kolorowych (RGB/YUV)
 • filtr Bayer'a używający dwuliniowej interpolacji lub algorytm adaptacyjny z obsługą balansu bieli, korekcji gamma (do 16-bit) oraz korekcji błędów w kolorze
 • zachowywanie obrazów na dysku w standardowych formatach, takich jak TIFF, BMP, JPG (wymaga licencji run-time), JP2 (wymaga licencji run-time) i AVI oraz w formacie binarnym bez nagłówka (RAW)

Kontrola wyświetlania:
Zawiera takie funkcje jak wyświetlanie obrazu (w oknie domyślnym lub zdefiniowanym przez użytkownika), powiększanie, rozszerzanie, przewijanie, manipulowanie tablicą odwzorowań barw LUT oraz funkcje kontroli nakładki grafiki.

 • wyświetlanie obrazu w oknie MIL lub w oknie zdefiniowanym przez użytkownika
 • niedestrukcyjne nakładkowanie żywego obrazu wideo na grafikę bez interwencji procesora komputera
 • tryb wyświetlania żywego obrazu wideo bez zniekształceń
 • obsługa konfiguracji wielomonitorowych (tryb rozszerzonego pulpitu i/lub tryb zewnętrzny)
 • formaty wyświetlania do VGA do XVGA, NTSC/PAL oraz format użytkownika

Kontrola digitizera
Pełna obsługa digitizera (karty frame grabbera lub procesora wideo).

 • pozyskiwanie obrazu pojedyncze, ciągłe, asynchroniczne i z multibuforowaniem
 • ustawianie napięć referencyjnych, wzmocnienia i ofsetu, barwy, jasności i kontrastu
 • wejściowa tablica LUT
 • wybór kanału wejściowego
 • skalowanie w górę i w dół
 • kontrola wyzwalania i naświetlania
 • bity użytkownika dla wejścia/wyjścia
 • komunikacja poprzez port szeregowy

Grafika
Zawiera zbiór podstawowych narzędzi dla tworzenia rysunków i przypisów tekstowych.

 • rysuje linie, prostokąty, łuki, koła, elipsy i punkty w wybranym kolorze
 • pisze teksty wybraną czcionką w wybranym rozmiarze i kolorze

Wymagania systemowe

 • komputer PC z procesorem IA32 (klasy Pentium lub lepszym)
 • system operacyjny Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP i Linux
 • minimum 128 MB RAM dla Windows® 2000 lub Windows® XP
 • opcjonalny frame grabber firmy Matrox ze sterownikiem MIL dla Microsoft® Windows® 2000/XP
 • karta grafiki (może być na karcie frame grabbera)
 • Microsoft® Visual C++®.NET/Visual C++® 6.0 i Visual C++ .NET 2003 lub Microsoft® Visual Basic® .NET 2003 lub Linux GNU Compiler Collection (GCC)

Dokumenty

millite.pdf - Ulotka - w języku angielskim
 

Oprogramowanie

Szybkie linki

Nowe produkty
Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE