Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Czwartek, 18 Kwiecień 2024 - 16:40:44 - EST, Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Marii

WSPARCIE TECHNICZNE - Baza wiedzy

  • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
  • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
  • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
  • Nowa kamera Lucid Triton HDR - Kamera z funkcją AltaView™ adaptacyjnego mapowania tonów w kamerze
  • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
  • Nowy Matrox Design Assistant X
  • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Wsparcie techniczne

 

Pobieranie plików

 

Kontakt

 

Słownik terminów wizji maszynowej i sytemów wizyjnych

2014-07-26 09:19:07

0-9

1D - Jednowymiarowy.

2D - Dwuwymiarowy.

3D - Trójwymiarowy.

 

A

Aperture - Apertura - Rozmiar otworu ograniczającego przechodzenie światła przez obiektyw (przysłona). Szerokie otwarcie przysłony umożliwia przejście większej ilości światła do czujnika obrazującego kamery uzyskując w efekcie jaśniejszy obraz, podczas gdy przymknięcie przysłony powoduje ograniczenie ilości światła i uzyskanie ciemniejszych obrazów. Apertura jest mierzona w jednostkach f-stop (F); mała wartość f-stop np. f/1.4 (F1.4) to szerokie otwarcie przysłony, a duża warotość f-stop np. f/22 (F22) to bardzo duże przymknięcie przysłony. Apertura to cecha, która ma wpływ na ustawianie czasu migawki elektronicznej kamery i określa jak jasny lub ciemny obraz uzyskamy. Dodatkowo wpływa na ostrość obrazu oraz głębię ostrości - przymknięcie przysłony powoduje zwiększenie ostrości oraz głębi ostrości obrazu.

Area Scan Camera - Urządzenie obrazujące z wierszami i kolumnami pikseli formujące macierz tworzącą obraz dwuwymiarowy (2D).

 

B

Bayer Conversion - Konwersja Bayer'a - Konwersja koloru Bayer'a (uzyskanego z macierzy Bayer'a lub z macierzy filtrów barwnych) do koloru RGB.

Bitmapa - Graficzny obraz rastrowy, obraz cyfrowy lub bitmapa to plik danych lub struktura reprezentująca ogólnie prostokątny układ kolorowych pikseli lub punktów na monitorze komputerowym, papierze lub innym urządzeniu wyświetlającym. Czerń i biel wymaga tylko jednego bitu, natomiast pełny kolor nawet do 32 bitów.

 

C

C-Mount - Standaryzowany adapter dla obietywów przeznaczonych dla kamer przemysłowych. Obiektywy C-Mount mają tylną odległość ogniskowania równą 17.5 mm w porównaniu z 12.5 mm dla obiektywów CS-Mount. Obiektyw C-Mount może być użyty z kamerami wyposażonymi w mocowanie obiektywu CS-Mount poprzez użycie pierścienia dystansowego 5 mm. C-Mount to gwint o średnicy 1" ze skokiem 32/1" (1"-32UN-2A).

Camera Link - Niezawodne połączenie komunikacyjne używające dedykowanego połączenia kablowego oraz ustandaryzowanego protokołu komunikacyjnego wprowadzonego przez Automated Imaging Association (AIA), globalną grupę handlową przemysłu widzenia maszynowego. Camera Link to protokół komunikacji szeregowej zaprojektowany dla aplikacji widzenia komputerowego bazujący na interfejsie Channel-link firmy National Semiconductor. Został zaprojektowany w celu ustandaryzowania naukowych i przemysłowych produktów wideo włącznie z kamerami, kablami i frame grabberami.

CCD - Charge-Coupled Device - Światłoczuły czip lub czujnik obrazujący używany w skanerach i cyfrowych kamerach, gdzie konwertuje światło na proporcjonalny analogowy prąd elektryczny.

CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor - Nowy typ czujnika używanego w skanerach i cyfrowych kamerach, bazującego na projekcie procesu półprzewodnikowego dla elektroniki cyfrowej w odróżnieniu od elektroniki analogowej używanej w czujnikach CCD.

CoaXPress (CXP) - CoaXPress to standard bardzo szybkiej komunikacji szeregowej poprzez kabel koncentryczny. CoaXPress łączy w sobie na jednym kablu szybki przesył danych obrazu, wolny przesył danych sterujących oraz zasilanie. Standard ten jest zarządzany przez JIIA (the Japan Industrial Imaging Association).

CS-Mount - Standaryzowany adapter dla obietywów przeznaczonych dla kamer przemysłowych. Taki sam jak C-Mount, ale z tylną odległością ogniskowania o 5 mm krótszą (12.5 mm w porównaniu z 17.5 mm dla obiektywów C-Mount). Obiektyw CS-Mount nie może pracować z kamerą wyposażoną w mocowanie C-Mount. CS-mount to gwint o średnicy 1" ze skokiem 32/1" (1"-32UN-2A).

Czujnik wizyjny - patrz Vision Sensor

 

D

Deep learning - Głębokie uczenie - Klasa algorytmów uczenia maszynowego, które:
- używają kaskady wielu warstw jednostek nieliniowego przetwarzania dla wyodrębniania i transformacji cech - każda z następnych warstw używa wyjść z poprzedniej warstwy jako wejścia.
- uczą się w nadzorowany (np. klasyfikacja) i/lub nienadzorowany (np. analiza wzorca) sposób.
- uczą się wielu poziomów reprezentacji, które odpowiadają wielu różnym poziomom abstrakcji - poziomy tworzą hierarchie koncepcji.
Większość nowoczesnych modeli uczenia bazuje Most modern deep learning models are based on an artificial neural network, although they can also include propositional formulas or latent variables organized layer-wise in deep generative models such as the nodes in deep belief networks and deep Boltzmann machines.

DOF - Depth of field - Głębia ostrości - Odległość pomiędzy przodem i tyłem obiektu w miejscach, w których ostrość obrazu obiektu jest akceptowalna (największa głębokość obiektu obserwowana w zakresie akceptowalnej ostrości).

DSP - Digital Signal Processor – rodzaj wyspecjalizowanego procesora do cyfrowej obróbki sygnałów.

Dynamic range - Zakres dynamiczny - Pokazuje zdolność kamery do odtwarzania najjaśniejszych i najciemniejszych fragmentów obrazu. Obrazuje jakie najjaśniejsze i jakie najciemniejsze obszary sceny mogą być pozyskane na pojedynczym obrazie, aby były jeszcze czytelne. Współczynnik ten jest obliczany jako logarytmiczny stosunek Pojemności pełnej studni (Full Well Capacity) kamery do jej czarnego szumu (Dark Noise).

 

E

Efektywność kwantowa - patrz QE - Quantum Efficiency

EMVA 1288 - Standard wprowadzony przez European Machine Vision Association (EMVA). Standard ten definiuje ujednolicone metody pomiarów, obliczeń i prezentacji parametrów specyfikacyjnych i danych charakteryzujących kamer i czujników obrazujących używanych w aplikacjach widzenia maszynowego.

 

F

Firewire - patrz IEEE 1394

Focal length - patrz Ogniskowa

FOV - Field of View - Pole widzenia - Wielkość obszaru jaki może być widziany przez kamerę w danym czasie. Wielkość tego obszaru zależy od wielkości czujnika obrazowego, użytego obiektywu oraz odległości roboczej pomiędzy kamerą (obiektywem) a obiektem.

FPGA - Field Programmable Gate Array - Rodzaj programowalnego układu logicznego, funkcjonalność podobna do ASIC z możliwością przeprogramowania

Frame grabber - Urządzenie elektroniczne, które pozyskuje indywidualne nieruchome ramki obrazu ze źródeł analogowego sygnału wideo lub cyfrowych strumieni wideo.

Full Well Capacity - Pojemność pełnej studni - Maksymalna ilość elektronów, które mogą być przechowane w postaci ładunku elektrycznego w podstawowym elemencie czujnika (pikselu) w cyfrowym czujniku obrazującym CCD lub CMOS kamery, gdzie padające fotony wytwarzają ładunek elektryczny (elektrony).

 

G

GenICam - Standard wprowadzony w 2006 roku przez European Machine Vision Association (EMVA). GenICam jest uniwersalnym interfejsem konfiguracyjnym używanym w wielu standardach interfejsów kamer przemysłowych takich, jak USB3 Vision, GigE Vision, Camera Link, CoaXPress i IEEE 1394 IIDC, niezależnie od typu kamery i formatu obrazu. GenICam standaryzuje interfejs programistyczny aplikacji użytkownika poprzez definiowanie sposobu konfiguracji kamery, pozyskiwania obrazów, wysyłania dodatkowych danych oraz obsługiwania zdarzeń. Zawiera także konwencje nazewnictwa standardowych cech (ang. standard feature naming convention - SFNC) dla cech kamer. Trzonem standardu GenICam jest plik XML Descriptor File wewnątrz kamery, który mapuje standardowe wewnętrzne rejestry kamery do ustandaryzowanej listy funkcji. Ten standard składa się z 3 głównych standardów:
- GenApi - standard dostarczający ogólny interfejs programistyczny dla kamer.
- GenCP - standard definiujący protokół sterowania dla kamer GenICam.
- GenTL - standard dostarczający ogólny sposób wykrywania urządzeń, komunikacji z innymi urządzeniami (jeżeli możliwe) strumieniowania danych do komputera.

GigE Vision - Protokół komunikacyjny kamer przemysłowych wprowadzony w 2006 roku przez Automated Imaging Association (AIA). Ten standard ujednolica protokoły połączeniowy i komunikacyjny poprzez sieć Ethernet pomiędzy kamerami, komponentami sprzętowymi i pakietami oprogramowania. Na przykład oprogramowanie różnych firm, które jest zgodne z GigE Vision będzie pracować z dowolną kamerą także zgodną z tym standardem. Standard GigE Vision zawiera 4 komponenty:
- Komponent wykrywania urządzenia GigE, który dostarcza sposobu na uzyskanie adresów IP (stałego IP, DHCP lub LLA (ang. link local addressing - adresowanie lokalnego ppołączenia).
- Protokół sterowania GigE Vision, który działa na protokole UDP. Standard definiuje jak sterować i konfigurować urządzenia. Określa kanały strumieniowania oraz sposób przesyłu obrazu i danych konfiguracyjnych pomiędzy kamerą i komputerem.
- Protokół strumieniowania GigE Vision, który także działa na protokole UDP, definiuje typy danych i sposoby przekazywania obrazów.
- Plik opisowy XML bazujący na standardzie GenICam, opisujący parametry pracy kamery.

Globalna Migawka (ang. Global Shutter) - Globalna migawka jest analogiczna do migawki mechanicznej, w której wszystkie piksele są naświetlane i próbkowane jednocześnie, z odczytem realizowanym potem sekwencyjnie. Akwizycja fotonów startuje i zatrzymuje się w tym samym czasie dla wszystkich pikseli.

Głębia ostrości - patrz DOF - Depth of field

Głębokie uczenie - patrz Deep learning

 

H

Histogram - Wykres częstotliwości występowania wartości intensywności jako funkcji tych wartości intensywności. Czyli histogram pokazuje dystrybucję wartości intensywności w zadanym obszarze zainteresowań obrazu.

 

I

IEEE 1394 - Szybki protokół danych obejmujący zewnętrzną magistralę o przepustowości do 1,6 Gb/s (3.2 Gb/s) w wersji B z kodowaniem 8/10b i mogący sterować nawet 63 urządzeniami. Także znany jako "FireWire" i był początkowo wprowadzony przez firmę Apple Computer. Ten standard został zastosowany cyfrowej transmisji obrazów z kamery do komputera.

 

J

JPEG - JPG - Metoda kompresji obrazu dla zredukowania wielkości pliku. JPEG jest akronimem dla grupy Joint Photographic Experts Group, która stworzyła standard dla tej metody kompresji. Stopień kompresji może być ustawiany, umożliwiając kompromis pomiędzy rozmiarem pliku i jakością obrazu. JPEG uzyskuje typowo stopień kompresji 10:1 bez zauważalnej utraty jakości obrazu.

 

K

Kamera - Urządzenie obrazujące, urządzenie pobierające obrazy.

Kamera inteligentna - patrz Smart Camera

Kamera linijkowa - patrz Line Scan Camera

Kamera matrycowa - patrz Area Scan Camera

Kamera obszarowa - patrz Area Scan Camera

Kontrast - W percepcji wzrokowej kotrast to różnica w widzialnych cechach, która sprawia, że obiekt lub jego reprezentacja na obrazie jest odróżnialny od od innych obiektów i tła. Kontrast to miara zdolności systemu wizyjnego do odtwarzania różnic w poziomach szarości obiektów.

 

L

LED - Light Emitting Diode - Specjalny typ diody półprzewodnikowej emitującej rozproszone światło o wąskim spektrum.

Line Scan Camera - Kamera linijkowa - Kamera używająca czujnika obrazującego składadającego się z pojedynczego wiersza lub kilku wierszy (linijek) fotodetektorów, które pozyskująobraz linijka po linijce. Wymaga to przemieszczania się obiektu lub kamery.

 

M

Machine vision - MV - Technologia i metody stosowane do automatycznej inspekcji i analizy opartej na obrazowaniu do takich zastosowań, jak automatyczna inspekcja, sterowanie procesem i robotyka, zwykle w przemyśle. Wizja maszynowa to termin obejmujący dużą ilość technologii, oprogramowania i sprzętu, zintegrowanych systemów, działań, metod i ekspertyz. Wizję maszynową jako dyscyplinę inżynierii systemów można uznać za odmienną od wizji komputerowej - formy informatyki. Stara się integrować istniejące technologie na nowe sposoby i stosować je do rozwiązywania problemów w świecie rzeczywistym. Termin ten jest powszechny dla tych funkcji w dziedzinie automatyki przemysłowej, ale jest również używany dla tych funkcji w innych dziedzinach, takich jak systemy bezpieczeństwa i prowadzenie pojazdów.

MOD - Minimum Object Distance - Minimalna odległość obiektu - Najmniejsza odległość ogniskowania obiektywu. To nie znaczy, że obiektyw nie może pracować przy mniejszych odległościach roboczych. Ogniskowanie dla krótszych odległości roboczych można uzyskać poprzez zwiększenie odległości pomiędzy czujnikiem obrazowym kamery a obiektywem (np. poprzez zastosowanie pierścienia dystansowego).

MTF - Modulation Transfer Function – Funkcja przenoszenia modulacji - Zdolność obiektywu lub systemu optycznego do odtwarzania (przekazywania) różnych poziomów szczegółów (modulacji) obiektu na obraz wraz ze wzrostem częstotliwości (zwykle sinusoidalnej).

 

N

Neural network - Sieć neuronowa - Ogólna nazwa struktur matematycznych i ich programowych lub sprzętowych modeli, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez zbiór elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących pewną podstawową operację na swoim wejściu. Oryginalną inspiracją takiej struktury była budowa naturalnych neuronów, łączących je synaps, oraz układów nerwowych, w szczególności mózgu. W większości przypadków sieć neuronowa jest systemem adaptacyjnym zmieniającym strukturę na podstawie informacji zewnętrznych lub wewnętrznych przepływających przez sieć.

 

O

Obiektyw Zoom - patrz Zoom lens

OCR - Optical Character Recognition - Proces konwertujący, za pomocą systemy wizyjnego, łańcuch zobrazowanych cyfrowo nieznanych znaków na maszynowo zakodowany tekst.

Ogniskowa - Odległość pomiędzy głównym punktem obiektywu a odpowiadającym mu punktem ogniskowania na obiekcie.

 

P

Pattern Recognition – Proces identyfikacji obiektów i wzorców na podstawie analizy ich cech.

Piksel – Akronim dla "element obrazu" (ang. "picture element") (tj. samodzielny indywidualny element zdigitalizowanej macierzy obrazu). Najmniejszy rozróżnialny i rozdzielny obszar obrazu lub czujnika obrazu CCD i CMOS. Dyskretna lokalizacja pojedynczego fotoczujnika w kamerze półprzewodnikowej.

Pływająca migawka - patrz Rolling Shutter

Pole widzenia - patrz FOV - Field of view

Pojemność Pełnej Studni - patrz Full Well Capacity

Przetwarzanie obrazów - Transformacja obrazu wejściowego na obraz wyjściowy z zadanymi parametrami.

 

Q

QE - Quantum Efficiency - Parametr ilościowy definiujący elektryczną czułość urządzenia na światło. Jest miarą fotoczułości urządzeń takich jak klisza fotograficzna, czujnik obrazowy CCD lub CMOS i określa procentowo ilość elektronów wytworzonych na powierzchni fotoczułej przez padające na nią fotony (ilość elektronów wytworzonych przez 100 fotonów).

 

R

Rozdzielczość - jako cecha – Rozmiar najmniejszego obiektu lub cechy na obrazie, które mogą być wykryte.

Rozdzielczość - jako rozdzielczość obrazu - Ilość kolumn i wierszy pikseli w obrazie.

Rozdzielczość - jako rozdzielczość pomiarowa - Najmniejsze przemieszczenie, jakie może być zmierzone przez system wizyjny.

Rolling Shutter - Pływająca migawka - Naświetla, próbkuje i odczytuje sekwencyjnie, co powoduje, że każda linia obrazu jest próbkowana w nieco innym czasie. Powoduje to, że obrazy ruchomych obiektów są zniekształcone. Ten efekt może być zminimalizowany poprzez wyzwalanie strobowania umieszczonego w punkcie czasu, gdzie wszystkie okresy integracji linii nakładają się.

 

S

Sieć neuronowa - patrz Neural network

Smart Camera - Kamera inteligentna - Kompletny lub prawie kompletny system wizyjny zawarty w obudowie kamery. Oświetlenie i optyka nie muszą być dołączone. W minimalnej konfiguracji kamera inteligetna posiada wbudowane oprogramowanie dla przetwarzania obrazów lub widzenia maszynowego. Kamera inteligentna jest funkcjonalnym odpowiednikiem Wbudowanego Procesora Wizyjnego (ang. Embedded Vision Processor). Czasami kamery inteligentne nazywane są "kamerami smart" lub "czujnikami wizyjnymi". Termin "czujnik wizyjny" jest jednak używany dla określenia najuboższych wersji kamer inteligentnych.

SNR - Signal-To-Noise Ratio - Stosunek sygnału do szumów - Fizyczna miara czułości systemów obrazowania cyfrowego. Kamery CCD i CMOS kilka typów zakłóceń jako zmienności naładowania elektrycznego pikseli, które nie powstały przez padające światło na czujnik obrazujący. Mogą one być spowodowane przez warunki temperaturowe, elektronikę lub po prostu przez podstawowe prawa fizyczne odpowiedzialne za generowanie elektronów przez fotony. Zakłócenie może pojawiać się jako losowa ziarnistość, poziome lub pionowe linie, które stają się widoczne w obszarach obrazu ze słabym sygnałem, plamki przy przejściach pomiędzy ciemniejszymi i jaśniejszymi obszarami, i inne objawy. Stosunek sygnału do szumów jest miarą tego, jak bardzo typowy obraz jest uszkodzony przez źródła zakłóceń. Zwykle wyrażany jest w decybelach (dB) – wyższa wartość oznacza czystszy obraz.

 

T

Telecentryczność - Telecentryczność to specjalna cecha pewnych wieloelementowych obiektywów, w których główne promienie dla wszystkich punktów w poprzek obiektu i/lub czujnika kamery są skolimowane. Telecentryczność występuje, jeżeli główne promienie są równoległe do osi optycznej w przestrzeni obiektu i/lub przestrzeni czujnika kamery.

 

U

USB3 Vision - Interfejs komunikacyjny dla aplikacji wizyjnych bazujących na technologii USB 3.1. Wszystkie kamery obsługujące USB3 Vision działają w ten sam sposób z oprogramowaniem obsługującym USB3 Vision. Standard USB3 Vision definiuje elementy wymagane do identyfikacji kamery, sterowania oraz wysyłania danych. Korzysta ze standardu GenICam - interfejsu programistycznego dla sterowania cechami kamer. GenICam umożliwia producentom kamer definiowanie cech i atrybutów w pliku XML przechowywanym wewnątrz kamery. Ten plik jest pobierany przez aplikację po wykryciu kamery. Jedną z kluczowych zalet GenICam jest możliwość wprowadzania nowych cech specyficznych dla jakiejś kamery bez potrzeby uaktualniania aplikacji. Każdy atrybut kamery, jak np. czas migawki elektronicznej, jest sterowany przez specyficzną cechę GenICam. Większość aplikacji USB3 Vision dostarcza interfejs graficzny uzytkownika (Graphical User Interface - GUI) dla sterowania tymi atrybutami.

 

V

Vision Sensor - Czujnik wizyjny - Najuboższa wersja kamery inteligentnej z bardzo małą elestycznoscią i bardzo małą możliwością programowania (zwykle tylko ustawianie określonych parametrów pracy). Najczęściej przeznaczony dla mniej wymagających zastosowań do wykonywania ściśle określonych zadań (np. odczyt kodów kreskowych, pomiar średnicy otworu, ...).

 

W

WD - Working distance - Odległość pomiędzy czołem obiektywu i obiektem, kiedy obiekt jest w zakresie ostrego widzenia.

Widzenie maszynowe - patrz Machine Vision

 

X

 

Y

 

Z

Zakres dynamiczny - patrz Dynamic range

Zoom Lens - Obiektyw zaprojektowany mechanicznie w taki sposób, aby można było zmieniać długość ogniskowej (jako przeciwieństwo obiektywu ze stałą długością ogniskowej).

 

_____
* Niektóre definicje bazują na źródłach Wikipedii.

Szybkie linki

Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE