Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Czwartek, 18 Kwiecień 2024 - 16:07:45 - EST, Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Marii

PRODUKTY - Oprogramowanie - Biblioteki SDK

 • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
 • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
 • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
 • Nowa kamera Lucid Triton HDR - Kamera z funkcją AltaView™ adaptacyjnego mapowania tonów w kamerze
 • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
 • Nowy Matrox Design Assistant X
 • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Produkty

 

Kontakt

 

Oprogramowanie Matrox Design Assistant X

Oprogramowanie Matrox Design Assistant X

Matrox Design Assistant to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla Microsoft® Windows®, w którym aplikacje wizyjne tworzone są za pomocą intuicyjnego schematu blokowego zamiast pisania tradycyjnego kodu programu.

Oprócz tworzenia schematu blokowego, IDE umożliwia użytkownikom zaprojektowanie interfejsu graficznego opartego na przeglądarce internetowej dla aplikacji. Ponieważ Matrox Design Assistant jest niezależny od sprzętu, można użyć dowolnego komputera z kamerami GigE Vision® lub USB3 Vision® w celu uzyskania wymaganej mocy obliczeniowej. Działa z wieloma kamerami w obrębie tego samego projektu lub z projektami działającymi równolegle i niezależnie od siebie. To sprawdzone w praktyce oprogramowanie doskonale pracuje również z komputerami Matrox lub kamerami inteligentnymi Matrox Iris GTR. Matrox Design Assistant oferuje swobodę wyboru idealnej platformy dla każdego projektu wizyjnego.

Opis

Matrox Design Assistant to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla Microsoft® Windows®, w którym aplikacje wizyjne tworzone są za pomocą intuicyjnego schematu blokowego zamiast pisania tradycyjnego kodu programu. Oprócz tworzenia schematu blokowego, IDE umożliwia użytkownikom zaprojektowanie interfejsu graficznego opartego na przeglądarce internetowej dla aplikacji. Ponieważ Matrox Design Assistant jest niezależny od sprzętu, można użyć dowolnego komputera z kamerami GigE Vision® lub USB3 Vision® w celu uzyskania wymaganej mocy obliczeniowej. Działa z wieloma kamerami w obrębie tego samego projektu lub z projektami działającymi równolegle i niezależnie od siebie. To sprawdzone w praktyce oprogramowanie doskonale pracuje również z komputerami Matrox lub kamerami inteligentnymi Matrox Iris GTR. Matrox Design Assistant oferuje swobodę wyboru idealnej platformy dla każdego projektu wizyjnego.

Matrox Design Assistant w skrócie:

 • Efektywny rozwój aplikacji do widzenia maszynowego, przy użyciu schematów blokowych zamiast pisania kodu programu
 • Najlepsza platforma do pracy w środowisku niezależnym od sprzętu, obsługującym kamery inteligentne i komputery Matrox oraz komputery innych producentów z kamerami GigE Vision lub USB3 Vision
 • Najpewniejsze rozwiązania aplikacji do widzenia maszynowego za pomocą sprawdzonych narzędzi do analizowania, lokalizowania, mierzenia, czytania i weryfikowania
 • Jeden program umożliwia stworzenie zarówno logiki aplikacji, jak i interfejsu operatora
 • Praca z wieloma kamerami w ramach tego samego projektu lub wielu projektów działających równolegle i niezależnie od siebie
 • Interfejs dla czujników 3D innych producentów do przetwarzania i analizy ich mapy głębi
 • Opierając się na tej samej bibliotece wizyjnej, uzyskuje się te same rezultaty dla kamery inteligentnej Matrox, systemu wizyjnego Matrox lub komputera innej firmy
 • Maksymalizacja wydajności dzięki natychmiastowej reakcji na operacje analizy i przetwarzania obrazów
 • Natychmiastowa, stosowna pomoc za pośrednictwem zintegrowanego przewodnika kontekstowego
 • Komunikacja z innym sprzętami poprzez dedykowane wejścia / wyjścia Matrox, RS-232 i Ethernet (TCP/IP, EtherNet/IP™, Modbus®, PROFINET® i natywne interfejsy robotów)
 • Kontrola i niezależność dzięki możliwości tworzenia niestandardowych kroków schematu blokowego
 • Większa wydajność i mniejsze koszty rozwoju dzięki Matrox Vision Academy online i szkoleniom w siedzibie
 • Ochrona przed niewłaściwymi zmianami za pomocą narzędzia Project Change Validator

Projektowanie aplikacji

Schemat blokowy i interfejs operatora są tworzone w ramach IDE Matrox Design Assistant uruchomionego na komputerze z 64-bitowym systemem Windows. Schemat blokowy jest tworzony krok po kroku, gdzie każdy krok jest wybierany z istniejącego zestawu narzędzi i jest konfigurowany interaktywnie. Zestaw narzędzi zawiera kroki do analizy i przetwarzania obrazu, komunikacji i operacji I/O. Wyjścia z jednego kroku, które mogą być obrazami i/lub wynikami alfanumerycznymi, można łatwo uźyć jako dane wejściowe dla dowolnego innego kroku. Podejmowanie decyzji odbywa się za pomocą warunkowego kroku, w którym wyrażenie logiczne jest wybierane interaktywnie. Wyniki analizy obrazu są natychmiast wyświetlane, aby umożliwić szybkie dostrojenie parametrów. Przewodnik kontekstowy zapewnia pomoc na każdym etapie tworzenia schematu blokowego. Czytelność schematów blokowych jest zachowywana dzięki grupowaniu kroków w schematy.

Oprócz projektowania schematów blokowych, Matrox Design Assistant umożliwia stworzenie niestandardowego, opartego na przeglądarce internetowej interfejsu operatora do aplikacji za pomocą zintegrowanego edytora HTML. Użytkownicy zmieniają istniejący szablon, korzystając z wybranych adnotacji (grafika i tekst), danych wejściowych (pól edycji, przycisków i znaczników obrazów) i wyników (oryginalne lub pochodne wyniki oraz wskaźniki stanu). Dostępny jest również pasek historii, umożliwiający śledzenie i przeglądanie wcześniej analizowanych obrazów. Interfejs operatora można dodatkowo dostosować za pomocą zewnętrznego edytora HTML.

Dlaczego schemat blokowy?

Schemat blokowy jest powszechnie dostępną, rozpoznawaną i zrozumiałą metodą opisywania sekwencji operacji w procesie. Szczególnie inżynierowie i technicy doświadczyli intuicyjnego, logicznego i wizualnego charakteru schematu blokowego.

Twórz niestandardowe kroki schematu blokowego

Użytkownicy mają możliwość rozszerzenia możliwości programu Matrox Design Assistant za pomocą dołączonego pakietu programistycznego Custom Step (SDK). Pakiet SDK w połączeniu z Microsoft Visual Studio® 2017 umożliwia tworzenie niestandardowych kroków schematów blokowych przy użyciu języka programowania C#. Te kroki umożliwiają implementację zamkniętego kodu do analizy i przetwarzania obrazów, a także zastrzeżonych protokołów komunikacyjnych. SDK zawiera wiele przykładów projektów, które przyspieszają rozwój.

Design Assistant X

Zmiany w wydaniu X:

 • Możliwość jednoczesnego uruchomienia wielu niezależnych projektów na tej samej platformie
 • Interfejs dla czujników 3D innych producentów do przetwarzania i analizy ich mapy głębi
 • Narzędzie fotometryczne stereo uwydatnia nierówności powierzchni, takie jak wytłaczane lub grawerowane rysy, zadrapania lub wcięcia
 • Krok klasyfikacji, który wykorzystuje Deep Learning do sprawdzania obrazów o wysoce teksturowanym, naturalnie zmiennym i akceptowalnym zdeformowaniu
 • Narzędzia do wyszukiwania kształtów służące do lokalizowania elementów okrągłych, eliptycznych, prostokątnych i segmentów linii

Wdrożenie aplikacji

Gdy tworzenie jest zakończone, projekt wraz ze schematem blokowym i interfejsem operatora jest wdrażany lokalnie lub zdalnie. Lokalne wdrożenie dotyczy tego samego komputera lub kontrolera wizyjnego Matrox, który został użyty do programowania. Zdalne wdrażanie dotyczy innego komputera, w tym komputera Matrox lub kamery inteligentnej firmy Matrox.

Design Assistant X

Szablony projektów dla szybszego tworzenia aplikacji

Matrox Design Assistant zawiera szereg szablonów projektów i samouczków wideo, które pomagają nowym programistom szybko rozpocząć pracę.

Szablony te służą jako aplikacje funkcjonalne lub ramy aplikacji przeznaczone jako podstawa dla aplikacji docelowej. Szablony pozwalają również na dynamiczne modyfikacje, pozwalając użytkownikom na modyfikowanie funkcjonalności w czasie wykonywania i zobaczenie wyników wszelkich korekt. Szablony projektów odnoszą się do typowych obszarów zastosowań, wraz z przykładami:

 • Odczytywanie kodu kreskowego i kodu 2D
 • Obecność/Nieobecność
 • Recipes
 • Kontrola robota (Pick-and-Place)
 • Odczyt kodów Dot-matrix (SureDotOCR®)

Więcej informacji o szablonach można znaleźć na stronie Quick Start oprogramowania Matrox Design Assistant.

Design Assistant X

Konfigurowalny interfejs programisty

Interfejs użytkownika Matrox Design Assistant może być dostosowany przez każdego programistę. Przestrzeń robocza może być zmieniana, nawet na wielu monitorach, w celu dopasowania do indywidualnych preferencji i dalszego zwiększania produktywności.

Design Assistant X

Dane techniczne

INTERFEJS OPERATORA

Interfejs operatora można oglądać w dowolnym miejscu

Dostęp do sieciowego interfejsu operatora lub panelu operatora można uzyskać lokalnie lub zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej obsługującej HTML5. Lokalne wyświetlanie odbywa się na tym samym komputerze który był używany do programowania. Lokalny podgląd jest również dostępny z kamery inteligentnej Matrox za pośrednictwem prostego ekranu dotykowego podłączonego do wyjścia wideo i interfejsu USB, co eliminuje potrzebę korzystania z dodatkowego komputera. Zdalny podgląd może odbywać się z dowolnego komputera, w tym dedykowanego komputera z interfejsem HMI lub komputera z panelem dotykowym. Autonomiczną aplikację HMI można utworzyć za pomocą Microsoft Visual Studio, aby uruchomić ją na komputerze lokalnym lub zdalnym jako alternatywę dla interfejsu operatora opartego na sieci Web.

Design Assistant X

Design Assistant X

Funkcjonalność związana z bezpieczeństwem

Dostęp do niektórych paneli operatora może wymagać uwierzytelnienia użytkownika (tj. nazwy użytkownika i hasła), dlatego tylko upoważnieni pracownicy mogą modyfikować kluczowe parametry uruchomionego projektu. Po wdrożeniu projekt może zostać zablokowany do działania tylko na określonej kamerze inteligentnej Matrox lub komputerze, co uniemożliwia działanie na nieautoryzowanej platformie. Projekt można również zaszyfrować podczas wdrażania na platformę. Dzięki temu projekt nie może zostać odczytany ani zmieniony przez nieautoryzowanych użytkowników. Projekty zablokowane na platformie są automatycznie szyfrowane.

NARZĘDZIA

Analiza i przetwarzanie obrazu

Głównym elementem Matrox Design Assistant są kroki schematu blokowego służące do kalibrowania, ulepszania i przekształcania obrazów, lokalizowania obiektów, wydobywania i mierzenia cech, odczytywania ciągów znaków oraz dekodowania i weryfikowania znaków. Kroki te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnej wydajności i niezawodności.

Rozpoznawanie wzorców

Matrox Design Assistant zawiera dwa kroki do rozpoznawania wzorców: Pattern Matching i Model Finder. Kroki te są używane głównie do lokalizowania złożonych obiektów do prowadzenia suwnicy lub robota, lub do ustalenia punktu odniesienia dla kolejnych kroków pomiarowych.

Krok Pattern Matching odnajduje wzór, szukając podobnego przestrzennego rozkładu intensywności. Krok wykorzystuje strategię inteligentnego wyszukiwania, aby szybko zlokalizować wiele wzorców, w tym wiele wystąpień, które są przesuwane i lekko obracane. Krok ten sprawdza się dobrze, gdy oświetlenie sceny zmienia się równomiernie, co jest przydatne w przypadku tłumienia oświetlenia. Wzorzec można ustawić ręcznie lub określić automatycznie do wyrównania. Parametry wyszukiwania można regulować ręcznie, a wzorce można edytować ręcznie w celu dostosowania wydajności.

Design Assistant X

Krok Model Finder wykorzystuje zaawansowaną technikę lokalizowania obiektu za pomocą cech geometrycznych (np. Konturów). Krok znajduje wiele modeli, w tym wiele wystąpień, które są przesuwane, obracane i skalowane. Model Finder lokalizuje obiekt, który jest częściowo niewidoczny i działa nadal, gdy scena podlega nierównomiernym zmianom natężenia oświetlenia, a tym samym łagodzi wymagania dotyczące oświetlenia. Model jest wybierany ręcznie z obrazu, parametry wyszukiwania można ręcznie dostosować, a modele można edytować w celu dostosowania wydajności.

Design Assistant X

Wyszukiwanie kształtu

Matrox Design Assistant zawiera dedykowane kroki do znajdowania okręgów, elips, prostokątów i segmentów linii. Wykrywanie okręgu definiowane jest przez przewidywany promień, możliwy zakres skali i liczbę spodziewanych wystąpień. Elipsa i prostokąt są określone przez przewidywaną szerokość i wysokość, możliwe zakresy skali i proporcji oraz liczbę spodziewanych wystąpień. Rozpoznanie segmentów linii jest określone przez oczekiwaną długość i liczbę oczekiwanych wystąpień. Ciągłe i połamane krawędzie leżące w obrębie regulowanej tolerancji odchylenia tworzą pożądany kształt.

Design Assistant X

Design Assistant X

Krok znajdowania kształtu wylicza całkowitą liczbę znalezionych wystąpień. Dla każdego wystąpienia narzędzie może podać położenie środkowe i wynik względem punktu odniesienia. Może również wyznaczyć promień i skalę dla okręgów, kąt, współczynnik kształtu, szerokość i skalę dla elips i prostokątów, oraz pozycje początkową i końcową, a także długość segmentów linii. Te wyspecjalizowane tryby są generalnie szybsze i bardziej odporne na znalezienie określonych kształtów niż ogólne rozpoznawanie wzorców.

Design Assistant X

Wyodrębnianie i analiza cech

Krok analizy blobów służy do identyfikowania, liczenia, lokalizowania i mierzenia podstawowych funkcji i obiektów (tj. blobów) w celu określenia obecności i położenia oraz umożliwienia dalszej kontroli. Krok ten polega na segmentowaniu obrazów, w których bloby są oddzielane od tła i siebie nawzajem. Można zmierzyć ponad 50 cech, a pomiary te można wykorzystać do wyeliminowania lub zatrzymania niektórych blobów.

Design Assistant X

Klasyfikacja

Matrox Design Assistant zawiera krok klasyfikacji do automatycznej kategoryzacji treści obrazu za pomocą uczenia maszynowego. Wykorzystuje technologię Deep Learning - w szczególności splotową sieć neuronową (CNN) - do przydzielania obrazów lub regionów obrazów do wcześniej ustalonych klas. Narzędzie to jest szczególnie dobrze dostosowane do analizy obrazów o wysoce teksturowanym, naturalnie zmiennym i akceptowalnym zdeformowaniu. Projekt i szkolenie sieci neuronowej jest realizowane przez Matrox Imaging, przy wykorzystaniu zgromadzonego doświadczenia, wiedzy i umiejętności swoich ekspertów w zakresie uczenia maszynowego i widzenia maszynowego. Użytkownicy muszą po prostu przesłać odpowiedni zestaw obrazów, które są reprezentatywne dla danej aplikacji, sklasyfikowane dla pożądanych klas i rozłożone mnie więcej równomiernie wśród tych ostatnich. Prognozowanie lub wnioskowanie z sieci neuronowej jest następnie wykonywane wyłącznie za pomocą kodu napisanego przez Matrox Imaging na głównym procesorze, eliminując zależność od innych bibliotek sieci neuronowych i potrzebę specjalistycznego sprzętu GPU.

Design Assistant X

Pomiary 1D i 2D

MIL oferuje trzy narzędzia dla pomiarów: Measurement, Bead Inspection oraz Metrology. Te narzędzia są używane głównie do zapewnienia jakości produkcji.

Krok Measurement używa projekcji intensywności obrazu do bardzo szybkiego lokalizowania i pomiarów prostych krawędzi lub pasków w odpowiednio zdefiniowanym obszarze. Narzędzie to może wykonywać różne pomiary 1D na krawędziach i paskach, a także pomiędzy krawędziami lub paskami.

Design Assistant X

Krok Bead Inspection służy do sprawdzania materiału, który jest nakładany jako ciągłe pofałdowane ściegi, takie jak kleje i szczeliwa, lub kanału, w którym są nanoszone. Krok identyfikuje rozbieżności dotyczące długości, położenia i szerokości oraz nieciągłości. Krok Bead Inspection działa poprzez akceptację zdefiniowanej przez użytkownika, zgrubnej ścieżki (jako lista punktów), a następnie automatyczne i optymalne umieszczanie pola wyszukiwania w celu utworzenia szablonu. Rozmiar i odstępy między polami wyszukiwania można modyfikować, aby zmienić rozdzielczość próbkowania. Dopuszczalną szerokość ściegu, przesunięcie, odstęp i ogólny poziom akceptacji można dostosować w celu spełnienia określonych kryteriów inspekcji.

Design Assistant X

Krok Metrology jest przeznaczone dla aplikacji dwuwymiarowego wymiarowania geometrycznego z tolerancjami. Ktok szybko wyodrębnia krawędzie w zdefiniowanych obszarach dla najlepszego wyeksponowania cech geometrycznych. Krok ten obsługuje także konstrukcje cech geometrycznych powstałych z innych zmierzonych lub zdefiniowanych matematycznie. Geometryczne cechy obejmują łuki, okręgi, punkty i segmenty. Narzędzie sprawdza tolerancje bazując na wymiarach, pozycji i kształtach cech geometrycznych. Efektywność narzędzia uwydatnia się gdy istnieje możliwość niespodziewanych zmian oświetlenia, co łagodzi wymagania dla oświetlenia. Spodziewane zmierzone i skonstruowane cechy geometryczne wraz z tolerancjami są przechowywane wspólnie we wzorniku, który może być łatwo repozycjonowany przy użyciu innych narzędzi lokalizacyjnych.

Design Assistant X

Analiza kolorów

Matrox Design Assistant zawiera zestaw narzędzi do identyfikacji części, produktów i przedmiotów za pomocą kolorów, oceny jakości koloru i wyodrębnienia cech za pomocą koloru.

Krok Color Matcher określa najlepiej pasujący kolor z kolekcji próbek dla każdego obszaru zainteresowania w obrazie. Próbkę koloru można określić interaktywnie z obrazu - z możliwością maskowania niepożądanych kolorów - lub używając wartości liczbowych. Próbka koloru może być pojedynczym kolorem lub rozkładem kolorów (to jest histogramem). Metoda dopasowywania kolorów i interpretacja różnic kolorów może być ręcznie dostosowana do konkretnych wymagań aplikacji. Krok Color Matcher może również dopasowywać każdy piksel obrazu do próbek kolorów, aby podzielić obraz na odpowiednie elementy w celu dalszej analizy przy użyciu innych kroków, takich jak analiza blobów.

Design Assistant X

Krok przetwarzania obrazu obejmuje operacje obliczania odległości. Ujawnia ona zakres różnic kolorów wewnątrz i między obrazami. Operacja rzutowania poprawia konwersję kolorów do skali szarości, w celu analizy przy użyciu innych kroków.

Rozpoznawanie znaków

Matrox Design Assistant zapewnia dwa etapy rozpoznawania znaków: SureDotOCR i String Reader. Te kroki czytają łańcuchy znaków, które są wygrawerowane, wytrawione, oznakowane, wydrukowane, wydziurkowane lub odbite na powierzchniach.

Krok SureDotOCR został zaprojektowany specjalnie dla specyficznych problemów związanych z czytaniem tekstu matrycowego produkowanego przez drukarki atramentowe. Jego użycie jest proste - użytkownicy muszą jedynie określić rozmiar kropki, liczbę oczekiwanych znaków w ciągu tekstowym i wymiar, ale nie lokalizację regionu tekstowego. Narzędzie odczytuje tekst pod dowolnym kątem, z różnym kontrastem i / lub na nierównym tle. Interpretuje zniekształcone znaki, jak również znaki o różnej skali. Narzędzie rozpoznaje znaki interpunkcyjne i spacje. Obsługuje tworzenie i edycję czcionek przy jednoczesnym uwzględnieniu wstępnie zdefiniowanych czcionek. Narzędzie automatycznie obsługuje wiele linii tekstu, w których każda linia może wykorzystywać inną czcionkę. Możliwość ustawiania ograniczeń zdefiniowanych przez użytkownika, ogólnie i w określonych pozycjach znaków, dodatkowo zwiększa dokładność rozpoznawania. Krok SureDotOCR zapewnia większą niezawodność i elastyczność niż techniki specyficzne dla tego przypadku, które przekształcają znaki z matrycą punktową na pełne w celu czytania za pomocą tradycyjnych narzędzi do rozpoznawania znaków.

Design Assistant X

Narzędzie MIL String Reader bazuje na zaawansowanej technice, która używa cech geometrycznych do szybkiej lokalizacji i odczytu łańcucha znaków na obrazie, gdzie znaki są dobrze odseparowane od tła i od siebie nawzajem. Narzędzie obsługuje łańcuchy znaków ze znaną i nieznaną ilością znaków oraz z proporcjonalnymi lub nierównomiernymi odstępami. Dostosowuje się do zmian w kącie położenia znaku w odniesieniu do całego łańcucha, współczynnika kształtu, skali i ścięcia, a także do odwrócenia kontrastu. Znaki mogą być ułożone w wielu liniach oraz pod nieznacznym kątem. Krok czyta z wielu wstępnie zdefiniowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika czcionek łacińskich. Obsługuje ograniczenia zdefiniowane przez użytkownika, ogólnie i na poszczególnych pozycjach znaków, w celu zwiększenia niezawodności rozpoznawania.

Design Assistant X

Odczyt i weryfikacja kodów 1D i 2D

Code Reader jest krokiem służącym do szybkiego i niezawodnego lokalizowania i czytania kodów 1D i 2D oraz złożonych znaków identyfikacyjnych. To narzędzie obługuje kody obrócone, przeskalowane oraz zdegradowane w słabych warunkach oświetleniowych. Jednocześnie odczytuje wiele kodów 1D i odczytuje małe kody znalezione w złożonych scenach. Narzędzie Code Reader może zwrócić orientację, pozycję i rozmiar kodu.

Dodatkowo, oprócz odczytu, narzędzie to weryfikuje także jakość kodu bazując na standardach stopniowych ANSI/AIM oraz ISO/IEC.

Design Assistant X

Rejestracja

Narzędzie fotometryczne stereo tworzy obraz, który podkreśla nieregularności powierzchni - takie jak wytłaczane lub grawerowane rysy, zadrapania lub wgniecenia - z serii zdjęć wykonanych za pomocą oświetlenia kierunkowego sterowanego przez przełącznik światła Light Sequence Switch (LSS) firmy CCS, LED Light Manager (LLM) od Smart Vision Lights lub podobnego kontrolera światła.

Design Assistant X

Design Assistant X

Kalibracja 2D

Kalibracja to procedura wymagana dla przetwarzania i analizy obrazów. MIL zawiera narzędzie 2D Calibration dla konwersji wyników (np. pozycji i pomiarów) z pikseli do jednostek świata rzeczywistego i odwrotnie. Narzędzie to może kompensować wyniki nawet w przypadku zniekształceń pochodzących od obiektywu oraz w przypadku zniekształceń perspektywicznych.

Design Assistant X

Kalibracja jest realizowana poprzez użycie obrazu z siatką wzorcową lub poprzez wskazanie listy znanych punktów i jest wykonywana za pomocą narzędzia dostępnego z portalu konfiguracyjnego Matrox Design Assistant.

Design Assistant X

Podstawowe przetwarzanie obrazu

Matrox Design Assistant obejmuje etap przetwarzania obrazu w celu ulepszenia i transformacji obrazów w ramach przygotowań do późniejszej analizy. Obsługiwane operacje obejmują operacje arytmetyczne, konwersje przestrzeni kolorów, odległość kolorów i rzutowanie (szczegóły w sekcji Analiza kolorów), filtrowanie, transformacje geometryczne, logikę, mapowanie LUT, morfologię i progowanie.

Design Assistant X

Matrox Design Assistant zawiera także kroki Edge Locator i Intensity Checker. Edge Locator odnajduje obiekty, lokalizując proste krawędzie, a Intensity Checker służy do analizy obiektu za pomocą intensywności obrazu.

Design Assistant X

Akwizycja i analiza 3D

Matrox Design Assistant zapewnia interfejs dla zewnętrznych czujników 3D, takich jak profilery liniowe i czujniki obrazu LMI Gocator® oraz skanery Photoneo® PhoXi® za pośrednictwem SDK lub standardowego interfejsu, który obsługują. Matrox Design Assistant może sprawdzić mapę głębi utworzoną przez te czujniki 3D, korzystając z analizy obrazu i poprzednich kroków. Zapewnia również dodatkową funkcjonalność do wypełniania luk w mapie głębi, ponowne mapowanie w celu optymalnego wykorzystania, w tym wizualizacji i prezentowania danych głębokości w jednostkach podanych przez czujnik 3D.

Design Assistant X

Design Assistant X

PROTOTYP

Matrox Profiler

Matrox Design Assistant zawiera Matrox Profiler, oddzielne narzędzie do analizy projektu wizyjnego pod kątem wąskich gardeł wydajności i problemów z synchronizacją. Przedstawia wykonywane etapy schematu blokowego na nawigowalnej osi czasu. Matrox Profiler pozwala wyszukiwać i wybierać określone kroki i czasy ich wykonania do analizy. Oblicza statystyki dotyczące czasów wykonania i prezentuje je przypisane do kroków.

Design Assistant X

Matrox Capture Assistant

Matrox Capture Assistant to kolejne oddzielne narzędzie dołączone do Matrox Design Assistant w celu weryfikacji połączenia z jednym lub większą liczbą kamer GigE Vision lub USB3 Vision i testowania akwizycji wideo. Może uzyskać informacje o urządzeniu GigE Vision i USB3 Vision, zbierać i prezentować statystyki pozyskiwania oraz zapewniać dostęp do ustawień akwizycji (GenICam ™). Gromadzenia i wyświetlania statystyk można dokonywać podczas pobierania obrazów w programie Matrox Capture Assistant lub poza nim. Matrox Capture Assistant umożliwia również dostosowanie ustawień sterownika GigE Vision i zapewnia środki do rozwiązywania problemów z łącznością.

Design Assistant X

Project Change Validator

Project Change Validator to narzędzie wykorzystujące architekturę klient-serwer w celu zapewnienia, że zmiany dokonane we wdrożonym projekcie nie będą szkodliwe dla funkcjonowania tego projektu. Zapewnia możliwość rejestrowania obrazów referencyjnych wraz z powiązanymi ustawieniami inspekcji i wynikami dla danego projektu.

Zarchiwizowane dane referencyjne są następnie wykorzystywane do sprawdzania zmian wprowadzonych do projektu. Zmiany są weryfikowane poprzez uruchomienie zmodyfikowanego projektu z danymi referencyjnymi i porównanie działania projektów z tymi danymi. Sprawdzanie poprawności jest wykonywane przez serwer - zazwyczaj działa na oddzielnym komputerze - do którego można uzyskać dostęp przez sieć.

Design Assistant X

Portal Matrox Design Assistant zapewnia dostęp do danych walidacyjnych dla zarządzania, jak również wyników walidacji. Żądania walidacji są wykonywane na żądanie z portalu Matrox Design Assistant, kontrolera automatyzacji lub panelu HMI.

Design Assistant X

ŁĄCZNOŚĆ

Łączenie z urządzeniami

Matrox Design Assistant może przechwytywać obrazy z dowolnej kamery zgodnej z GigE Vision i USB3 Vision. Oprogramowanie może komunikować się za pośrednictwem sieci Ethernet za pomocą protokołów TCP/IP, jak również protokołów EtherNet/IP, Modbus przez TCP/IP i PROFINET, umożliwiając interakcję z programowalnymi sterownikami. Usługa QuickComm zapewnia gotową do użycia komunikację z tymi kontrolerami. Matrox Design Assistant obsługuje bezpośrednią komunikację z wybranymi sterownikami robotów w aplikacjach sterowanych za pomocą wizji 2D.

Matrox Design Assistant można skonfigurować do współpracy z innymi urządzeniami za pośrednictwem portów COM komputera. Matrox Design Assistant może również bezpośrednio sterować wejściami/wyjściami komputera Matrox, kamery inteligentnej i karty I/O, a także wejściami i wyjściami dostępnymi w kamerze GigE Vision lub USB3 Vision.

Design Assistant X

SZKOLENIA I WSPARCIE

Matrox Vision Academy

Matrox Vision Academy dostarcza całą wiedzę ze szkoleń na żywo, z wygodnymi instruktażowymi filmami na żądanie, opisującymi jak najlepiej wykorzystać oprogramowanie wizyjne Matrox Design Assistant. Dostępne dla klientów posiadających ważne subskrypcje Matrox Design Assistant, jak również tych, którzy oceniają oprogramowanie, użytkownicy mogą wyszukiwać szkolenia dotyczące konkretnych tematów, gdy są potrzebne. W siedzibie Matrox Imaging oferowany jest również regularnie trening na żywo.

Matrox Vision Academy ma na celu pomóc użytkownikom zwiększyć produktywność, obniżyć koszty rozwoju i szybciej wprowadzić produkty na rynek. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://info.matrox.com/imaging/form/vision-academy.

Design Assistant X

Matrox Professional Services

Matrox Professional Services zapewnia pomoc techniczną i dostosowane szkolenia, aby pomóc klientom w rozwijaniu ich konkretnych aplikacji. Te profesjonalne usługi obejmują spersonalizowane szkolenia, ocena zastosowania lub wykonalności projektu (np. oświetlenie, pozyskiwanie obrazu i algorytmy wizji), demonstracyjne / prototypowe aplikacje / projekty, rozwiązywanie problemów, w tym zdalne debugowanie, oraz współdziałanie wideo / kamery.

Wspierany przez zespół Matrox Vision Squad - zespół doświadczonych wizyjnych profesjonalistów - Matrox Professional Services oferuje bardziej dogłębne wsparcie, polecając najlepsze metody, aby pomóc klientom zaoszczędzić cenny czas rozwoju i szybciej wdrażać rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen i planowania, skontaktuj się z działem sprzedaży Matrox pod adresem https://www.matrox.com/imaging/en/buy/representatives/.

Design Assistant X

Program wsparcia dla Matrox Design Assistant

Użytkownicy Matrox Design Assistant mają dostęp do programu wsparcia, który jest odnawiany co roku. Ten program konserwacji uprawnia zarejestrowanych użytkowników do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania i wsparcia technicznego na poziomie podstawowym ze strony Matrox Imaging, a także do dostępu do Matrox Vision Academy.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze dotyczącej programu wsparcia oprogramowania Matrox Imaging lub na stronie www.matrox.com/imaging/en/support/support_maintenance/.

Design Assistant X

OBSŁUGIWANE SYSTEMY

64-bitowy system Windows 7 z dodatkiem SP1, 8.1 i 10 (wersje od 1607 do 1803).

ZAMAWIANIE

Pakiet rozwojowy Matrox Design Assistant

Kod produktu Opis
DAXWINPU (Zapytaj o dostępność) Matrox Design Assistant X - oprogramowanie dla systemów wizyjnych oparte na schemacie blokowym dla systemu Windows. Obejmuje DVD z IDE i dokumentację online. Zawiera również klucz licencyjny USB dla pojedynczego użytkownika dla rozwoju i wdrożenia aplikacji, a także kod rejestracji dla usługi Matrox Design Assistant.
UWAGA: 75% zniżki na DAXWINPU, jeśli zostało zakupione z pakietem rozwojowym MIL 10 (tj. MILXWINPU) dla tego samego użytkownika lub dla użytkownika MIL z ważnym numerem rejestracyjnym jako dowodem. 50% zniżki edukacyjnej dla DA5WINPU (dla potwierdzenia wymagane jest zamówienie klienta). Rabatów nie można łączyć.

Program wsparcia Matrox Design Assistant

Kod produktu Opis
DAMAINTENANCE Roczne rozszerzenie programu wsparcia Matrox Design Assistant na jednego programistę. Zawarta w pierwotnej cenie pakietu deweloperskiego Matrox Design Assistant, uprawnia zarejestrowanych użytkowników do rocznego wsparcia technicznego, dostępu do aktualizacji oraz internetowej strony szkoleniowej Matrox Vision Academy.
UWAGA: 75% zniżki na DAMAINTENANCE, jeśli zostało zakupione z MIL Maintenance (tj. MILMAINTENANCE) dla tego samego użytkownika lub dla użytkownika MIL z ważnym numerem rejestracyjnym jako dowodem. 50% zniżki edukacyjnej dla DA5WINPU (dla potwierdzenia wymagane jest zamówienie klienta). Rabatów nie można łączyć.

Licencja Runtime dla Matrox Design Assistant X

Informacje o licencjach runtime w karcie katalogowej MIL 10.

UWAGA: Aby móc się połączyć zdalnie z komputerem innej firmy na etapie projektowania, potrzebna jest licencja na pakiet Distributed MIL. Skontaktuj się z Matrox Imaging lub lokalnym przedstawicielem, aby uzyskać więcej informacji.

Szkolenia Matrox Vision Academy

Kod produktu Opis
Matrox Vision Academy Matrox Vision Academy Online udostępnia szereg podzielonych na kategorie filmów instruktażowych na temat korzystania z oprogramowania do tworzenia aplikacji wizyjnych.

Matrox Vision Academy Online jest dostępny dla klientów posiadających aktualne subskrypcje serwisowe Matrox Design Assistant, a także dla osób oceniających oprogramowanie.

Odwiedź www.matrox.com/imaging/en/vision_academy/, aby uzyskać więcej informacji.
DATRAIN (Zapytaj o dostępność) Wprowadzenie do Matrox Design Assistant: trzydniowe szkolenie prowadzone przez instruktorów w zakresie tworzenia aplikacji do wizji maszynowej z wykorzystaniem IDE Matrox Design Assistant.

Kluczowe tematy: tworzenie systemu wizji lub inspekcji, stosowanie schematów blokowych, konfigurowanie panelu operatora, wybór narzędzi do analizy i przetwarzania, praca z IDE.

Odwiedź stronę www.matrox.com/imaging/en/vision_academy/on_premises/, aby uzyskać więcej informacji.

Dokumenty

design-assistant-x.pdf - Ulotka - w języku angielskim
 

Oprogramowanie

Szybkie linki

Nowe produkty
Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE