Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Piątek, 18 Wrzesień 2020 - 15:55:24 - EST, Imieniny: Ireny, Stanisława, Stefanii

PRODUKTY - Oprogramowanie - Aplikacje

 • Lucid Triton - Nowy standard wydajności
 • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
 • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
 • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
 • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
 • Nowy Matrox Design Assistant X
 • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Produkty

 

Kontakt

 

Oprogramowanie Matrox Inspector

Oprogramowanie Matrox Inspector

Matrox Inspector to oprogramowanie prototypujące bazujące na środowisku Windows. Dostarcza interaktywny dostęp do bogatego zestawu funkcji dla pozyskiwania, przetwarzania, analizy, rozpoznawania i pomiarów obrazów.

Łatwe w użyciu, interaktywne środowisko robocze; Pozyskuje obrazy z różnych źródeł wideo przy użyciu frame grabberów i procesorów wideo Matrox; ładuje i zachowuje obrazy w wielu formatach plików (AVI, DICOM, BMP, JPEG, JPEG2000, TIFF itp.); Bogaty zbiór zoptymalizowanych funkcji dla przetwarzania i analizy obrazów; Kalibruje obrazy dla wyeliminowania wizualnych zniekształceń i wykonuje pomiary w rzeczywistych jednostkach miary; Operacje są wykonywane na żywych lub zarchiwizowanych obrazach (włącznie z sekwencjami); Pomiary z dokładnością subpiksela; Konfiguracja narzędzi analitycznych dla wykorzystania z aplikacjami Matrox Imaging Library; Graficzne i tekstowe adnotacje obrazów; Wymiana i kontrolowanie danych z innych aplikacji Microsoft® Windows®; Automatyzuje procedury za pomocą Microsoft® VBA lub skryptów kompatybilnych z 'C'; Generuje kod Microsoft® Visual Basic® dla samodzielnych aplikacji; Tworzy i zarządza bazą danych obrazów; Zawiera narzędzie konfigurujące kamery Matrox Intellicam.

Opis

Biblioteka wysokiego poziomu dla szybkiego tworzenia aplikacji

Matrox Inspector to interaktywna aplikacja Windows® dla pozyskiwania, przetwarzania, analizy, wyświetlania i archiwizacji obrazów. Bazując na narzędziu rozwojowym Matrox Imaging Library (MIL), dostarcza prostego ("wskaż i kliknij") dostępu do bogatego zestawu zoptymalizowanych funkcji dla przetwarzania obrazów, rozpoznawania wzorców, analizy obiektów, pomiarów, OCR, rozpoznawania kodów kreskowych 1D i macierzowych 2D, kalibracji i kompresji obrazów. Twórcy mogą używać Matrox Inspector jako narzędzie do tworzenia prototypów aplikacji (dla szybkiego tworzenia demonstracji próbnych koncepcji) dla widzenia maszynowego, analizy obrazów oraz systemów obrazowania medycznego. Matrox Inspector zaspokaja także potrzeby użytkowników końcowych: naukowców, techników i inżynierów, potrzebujących wydobywać precyzyjne pomiary oraz inne pożądane informacje z obrazów.
W Matrox Inspector zawarto narzędzia Model Finder (poszukiwacz modelu), Relative Region (obszar względny) i ActiveMIL Builder. Model Finder jest unikalnym narzędziem dla rozpoznawania wzorców, które używa do tego celu cech geometrycznych z nieporównywalnym stopniem dokładności i stabilności. Relative Region to narzędzie używane do tworzenia automatycznych i inteligentnych połączeń pomiędzy wynikami operacji lokalizacji i następujących po sobie operacji pomiarów. ActiveMIL Builder to narzędzie generacji kodu dla tworzenia samodzielnych aplikacji z wykorzystaniem środowiska rozwojowego Visual Basic®.

Produktywność

Środowisko robocze zorientowane na produktywność

Matrox Inspector dostarcza łatwego w użytku interfejsu typu "wskaż i kliknij" z systemem opuszczanych menu, okienkami dialogowymi i paskami narzędzi. Opcje są przedstawiane użytkownikowi konwencjonalnie poprzez częstotliwość i upodobania użytkowania. żywy podgląd wstępny oraz funkcje "Apply" (zastosuj) i "Undo" (cofnij) umożliwiają prześledzenie efektów operacji bez trwałej zmiany obrazu. Wyniki są prezentowane jako obrazy, tabele i/lub wykresy i automatycznie są uaktualniane po każdej nowej operacji. Kluczowe wyniki mogą być wyświetlane w podglądzie referencyjnym z podświetleniem odpowiednim do wartości osiągniętych tolerancji. Operacje analizy mogą być sprawdzone pod kątem szybkości wykonania i mogą być realizowane na żywo podczas pozyskiwania lub zachowywania obrazów. Dodatkowo wyniki mogą być śledzone za pomocą wykresów trendów i rozkładów - jest to użyteczne dla dopasowywania ustawień parametrów operacji. Matrox Inspector ułatwia obrazowanie barwne poprzez różne tryby wyświetlania składowych barwy oraz poprzez jednoczesne operacje histogramów barw i profili. Dla szybkiego dostępu do wielu obrazów można otworzyć jednocześnie wiele okienek zarówno z monochromatycznymi, jak i kolorowymi obrazami.

Operacje analizy na żywo
 
Panel roboczy dostarcza ogólnego i przejrzystego przeglądu wszystkich dokumentów i systemów (digitizerów) będących w użyciu. Użytkownik może dynamicznie przełączać się pomiędzy systemami i wolnymi systemami dla użycia z innymi aplikacjami MIL (włącznie z narzędziem do konfiguracji frame grabberów Matrox Intellicam). Interfejs użytkownika może być także dostosowany poprzez dodawanie, usuwanie lub edycję elementów menu i guzików pasków narzędziowych. Zmiany te mogą być współużytkowane poprzez zachowanie ich w pliku. Bogaty pomocnik dla wszystkich operacji dostarczany jest w formacie Microsoft® HTML Help, w komplecie z wyszukiwaniem według słów kluczowych i według dowolnego tekstu.

Śledzenie wyników

Elastyczne pozyskiwanie obrazów

Matrox Inspector, użyty w połączeniu z frame grabberem lub procesorem wideo Matrox, może pozyskiwać obrazy z dowolnego kolorowego lub monochromatycznego źródła obrazów wideo takich jak: standardowe kamery, niestandardowe kamery wysokorozdzielcze, szybkie, z ramkami na żądanie, ze skanowaniem powolnym i linijkowym. Dla niestandardowych formatów wideo można wybrać jeden z dostarczonych plików DCF zawierających definicję konfiguracji digitizera lub można utworzyć taki plik konfiguracyjny samodzielnie za pomocą narzędzia Matrox Intellicam.

Manipulowanie żywym obrazem

Podczas pozyskiwania żywego obrazu wideo dostępne jest ustawianie jasności, kontrastu, barwy, nasycenia oraz wzmocniania i ofsetu. Obsługiwany jest także filtr Bayer'a, uśrednianie ramek obrazu i pseudokoloryzowanie obrazów monochromatycznych.

Rejestrowanie i przeglądanie sekwencji obrazów

Matrox Inspector może także pozyskiwać sekwencje obrazów do pamięci systemowej komputera lub na dysk w postaci pełnej lub skompresowanej. Możliwa jest kontrola sekwencji obrazów poprzez ustawienie licznika, który wskazuje czas startu, interwał i czas zatrzymania. Użytkownik może także zakończyć pozyskiwanie sekwencji obrazów w sposób bezpośredni za pomocą klawisza skrótu lub za pomocą kontroli ekranowej. Informacje czasowe są rejestrowane i dostępne niezależnie z obrazów. Podczas odtwarzania sekwencji, może być ona przeglądana w jednym przebiegu lub jako nieskończona pętla lub jako wybrany segment. Sekwencje obrazów mogą być zachowane na dysku w formacie AVI i wielostronicowym formacie TIFF oraz mogą być odczytane z formatu beznagłówkowego RAW, AVI, wielostronicowego TIFF i DICOM.

Rejestracja i odtwarzanie sekwencji obrazów

Zachowywanie i ładowanie obrazów

Inspector obsługuje zachowywanie i ładowanie pojedynczych obrazów z dysku komputera w takich standardowych formatach jak BMP, JPEG, JPEG2000 i TIFF oraz w formacie binarnym bez nagłówka (RAW). Obsługiwane głębie poziomów szarości obrazów monochromatycznych, zależne od typu pliku, obejmują 1, 8, 16 (włącznie z 10 i 12) i 32 bity na piksel. Kolorowe obrazy mogą być zachowywane w 24-bitowym formacie RGB lub 8-bitowym z paletą kolorów. Obrazy mogą być łatwo konwertowane z jednego formatu do drugiego.

Interaktywne pomiary i więcej

Za pomocą Matrox Inspector'a można wykonywać pomiary poprzez bezpośrednie rysowanie grafiki na obrazie. Dostępne obiekty graficzne obejmują punkty, odcinki, prostokąty, elipsy, wielokąty, kąty i swobodnie ręcznie rysowane linie. Matrox Inspector umożliwia natychmiastowy podgląd cech obiektów graficznych takich jak powierzchnia, rozmiar, średnią wartość piksela i maksymalną wartość piksela wzdłuż zadanego profilu. Wartości cech i profili są uaktualniane w czasie rzeczywistym podczas zmian obiektów graficznych. Grafika może być także użyta dla podstawowego znakowania obrazu oraz dla ręcznej segmentacji obiektów na obrazach monochromatycznych i kolorowych.

Wybieranie i przetwarzanie nieprostokątnych obszarów zainteresowań

Obszary zainteresowań (ROI) i obiekty zainteresowań (OOI) mogą być prostokątne i nieprostokątne (np. elipsa, wielobok lub obszar narysowany ręcznie). Matrox Inspector posiada także interaktywną magiczną różdżkę, która wybiera wszystkie piksele podobne (we wskazanym zakresie) do wskazanego piksela.

Kalibrowanie obrazów

Kalibracja obrazów jest dostarczona dla korekcji zniekształceń wizualnych oraz dla umożliwienia pomiarów w rzeczywistych jednostkach miary. Matrox Inspector może kompensować wady obrazów spowodowane aberracją soczewek, zniekształceniem współczynnika kształtu, obrotem lub widokiem perspektywicznym oraz może konwertować pozycje i pomiary obrazów z jednostek pkselowych do rzeczywistych jednostek miary. Mapowanie kalibracji jest tworzone przy użyciu prostej fizycznej siatki punktowej, obrazu lub listy punktów. Względny punkt początku układu współrzędnych i kąty bazują na obiekcie znajdującycym się na obrazie. Mapowanie kalibracji może być ładowane i zachowywane w plikach MIL MCA.

Kalibracja obrazów

Poprawianie i przetwarzanie obrazów

W Matrox Inspector można wybierać z bogatej listy operacji najbliższego sąsiedztwa, arytmetycznych i mapujących. Można użyć filtrów wygładzających, wyostrzających i konturujących. Można usuwać zakłócenia z obrazu. Można definiować kształty i granice za pomocą funkcji morfologicznych. Można reprezentować intensywność pikseli w postaci histogramów lub profili liniowych. Można przekształcać obrazy przy użyciu takich operatorów jak skalowanie, obrót, przesunięcie i symetria. Można przekształcić fragment obrazu lub obszar zainteresowań (ROI) w nowy większy obraz. Można użyć transformaty FFT dla konwersji obrazu z domeny przestrzennej do domeny częstotliwościowej i z powrotem dla usunięcia powtarzających się zakłóceń w obrazie. Można także zdefiniować własne postacie filtrów i struktur morfologicznych o różnych postaciach i z różnym rozmiarem jąder.

Analiza obiektów

Dla analizy obiektów, zliczania i etykietowania obiektów oraz pomiarów dostępnych jest ponad 50 różnych cech. Między innymi: powierzchnia, obwód, środek ciężkości, średnice, momenty, liczba dziur/serii. Obiekty są segmentowane jeden od drugiego i od tła za pomocą różnych operacji progowania. Bardziej skomplikowane segmentacje mogą być realizowane za pomocą narzędzia Watershed (np. dla odizolowania stykających się obiektów). Użytkownik może eksperymentować różne ustawienia narzędzia Watershed i dokonować wstępnego przeglądu efektów przed wykonaniem tych zmian na oryginalnym obrazie.
Wyniki analizy dostarczane są w postaci arkusze kalkulacyjnego, który zawiera statystyki i odchylenia dla każdej z cech i może być porządkowany według dowolnego kryterium. Obrysy obiektów mogą być łatwo przekształcane do formatu binarnego (zerojedynkowego) dla dalszego przetwarzania.

Analiza obiektów

Filtrowanie i klasyfikowanie obiektów

Filtry obiektów pozwalają użytkownikowi odrzucać obiekty na podstawie ich cech. Klasyfikator obiektów umieszcza je w odpowiedniej klasie zgodnie z ich cechami. Można interaktywnie wybierać obiekty dla ustalenia kryteriów dla poszczególnych klas (Matrox Inspector uczy się kryteriów na podstawie obiektów wybranych przez użytkownika). Wyniki klasyfikacji mogą być przedstawione graficznie za pomocą kolorów i etykiet, tabelarycznie (wyniki sumaryczne lub statystyczne) lub za pomocą grafów. Wszystkie ustawienia dla filtrów i klasyfikacji mogą zostać zachowane dla późniejszych zastosowań.

Wyodrębnianie i analiza krawędzi

Matrox Inspector zawiera Edge Finder (poszukiwacz krawędzi), efektywne narzędzie od szybkiego i trafnego tworzenia konturów obiektów lub cienkich linii działowych (grzbiety lub doliny).
Można interaktywnie modyfikować parametry wyodrębniania oraz dopoasowywać parametry konstrukcyjne. Możliwe jest także obliczanie i mierzenie wielu różnych cech krawędzi i śledzenie statystyk oraz sortowanie i wybieranie krawędzi na podstawie tych cech oraz ich wzajemnej relacji. Edge Finder może być traktowany jako preprocesor dla narzędzia Model Finder przekazując mu tylko te krawędzie, które mają być porównywane przy poszukiwaniu wzorca. Dzięki temu wzrasta szybkość przetwarzania. Edge Finder pracuje równie dobrze z obrazami monochromatycznymi, jak i kolowymi (granice barwne) i jest odporny na niejednorodność oświetlenia i zakłócenia. Kontekst narzędzia Edge Finder może być zachowany i ładowany jako plik MIL MEF.

Inspekcja obrazów

Narzędzia Model Finder (poszukiwacz modelu) lub Pattern-matching (rozpoznawania wzorca) szybko lokalizują lub wykrywają brakujące części poprzez zdefiniowanie modelu i wykonanie poszukiwań. Model Finder posiada unikatowy algorytm, który dostarcza wyjątkowej elastyczności z nieporównywalnymi stopniami dokładności i stabilności. To narzędzie może szybko znajdować i lokalizować predefiniowane modele, które zostały przesunięte, obrócone (od 0° do 360°) i/lub skalowane (od 50% do 200%). Model Finder może także szybko wyszukiwć wiele modeli i/lub ich jednoczesne występowanie. Model Finder akceptuje brak lub nakładanie się znaczących konturów i toleruje niejednorodne zmiany kontrastu (np. odbić światła) włącznie z pełnym lub częściowym odwróceniem kontrastu.
Narzędzie Pattern-matching (rozpoznawania wzorców) używa znormalizowanej korelacji dla poziomów szarości dla rozwiązywania problemów położenia, pomiarów i inspekcji. Narzędzie to obsługuje obrazy uszkodzone, zaszumione oraz nieostre i używa inteligentnej strategii poszukującej dla zwiększenia szybkości działania. W obu przypadkach Matrox Inspector pozwala interaktywnie zoptymalizować i dostosować parametry poszukiwań oraz ładować i zachowywać modele w plikach MIL MMF i MMO.
Pracując z narzędziami konturującym i paskowym, użytkownik ma możliwość definiowania wielu obszarów i ma możliwość automatycznie lokalizować pojedyncze lub wiele znaczników odniesienia (krawędzie i paski). Możliwość pomiaru odległości i kątów pomiędzy znacznikami (punkty, krawędzie i paski). Dostępne jest graficzne wyświetlanie krawędzi i pasków dla dokładnego zoptymalizowania poszykiwań w zadanym obszarze.
Wyniki narzędzi Model Finder, rozpoznawanie wzorca, konturowanie i paski mogą być przedstawiane w formie tabelarycznej lub w formie drzewa. Wyniki mogą być porządkowane, eksportowane i zachowywane w plikach.

Inspekcja Model Finder z narzędziem Measurement Edge/Stripe

Obszary względne

Narzędzie obszarów wiąże wyniki operacji lokalizacji z operacją pomiarów. Na przykład, informacje o lokalizacji obiektu (pozycja, kąt i/lub skala) z poszukiwacza modelu Model Finder mogą być użyte do automatycznego umiejscowienia obszaru poszukiwań dla narzędzi krawędzi i pasków.

Obszary względne

Rozpoznawanie znaków

Rozpoznawanie zanków w Matrox Inspector jest wykonywane przy użyciu klasycznego narzędzia bazującego na wzorcu lub narzędzia bazującego na cechach. Narzędzie bazujące na wzorcu jest bardzo szybkie, podczas gdy narzędzie String Reader bazujące na cechach jest bardzo efektywne. String Reader automatycznie lokalizuje łańcuchy znaków na obrazie i dostosowuje się do zmian takich jak kontrast i skala (od 50% do 200% w stosunku do wzorca referencyjnego). Także za pomocą tego narzędzia Matrox Inspector umożliwia użytkownikowi interaktywne definiowanie czcionek, tworzenie reguł gramatycznych oraz kontrolowanie parametrów odczytu. Te ustawienia konfiguracyjne mogą być ładowane lub zachowywane odpowiednio do plików MIL MFO i MSR.

Odczyt i weryfikacja znaczników ID

Narzędzie kodów paskowych i macierzowych umożliwia użytkownikowi odczyt i zapis większości popularnych kodów kreskowych 1D i macierzowych 2D oraz złożonych (1D z 2D). Dodatkowo Matrox Inspector umożliwia weryfikowanie tych kodów.

Dokładność subpiksela

Matrox Inspector zapewnia wykonywanie pomiarów z dokładnością subpiksela. Dla przykładu, Model Finder zapewnia dokładność przesunięciową do 1/40 piksela, dokładność obrotową do 1/20 stopnia i dokładność skalowania do 0.1%.

Wygodny transfer danych

Można współdzielić obrazy, wykresy i dane z innymi aplikacjami Windows® poprzez kopiowanie i wklejanie ze schowka Windows® lub poprzez transfer danych do arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu lub pakietu bazy danych. Matrox Inspector posiada także wbudowany mechanizm OLE dla przekazywania danych do arkusza kalkulacyjnego Microsoft® Excel lub Microsoft® Word lub do innych aplikacji Windows®. Dane i wyniki mogą być lokowane w zbiorach tekstowych.

Wyświetlanie obrazu

Obrazy mogą być wyświetlane na ekranie w trybie TrueColor (24-bit), HighColor (16-bit) lub za pomocą palety barw (8-bit). Obraz kolorowy może być wyświetlany w całości lub jako poszczególne składowe barwne. Obrazy mogą być skalowane, powiększane, przewijane i rozciągane. Dla poprawienia wizualizacji obrazów mogą być one wyświetlane poprzez palety pseudokoloryzujące lub poprzez mapowanie wybierane przez użytkownika. Można także przeglądać obrazy jako wykres 3D powierzchni intensywności lub w formie tekstowej. Za pomocą Matrox Inspector można ładować, edytować i zachowywać predefiniowane lub własne palety barw dla poprawienia jakości wyświetlania obrazu.

Opisywanie obrazów

Matrox Inspector umożliwia opisywanie obrazów za pomocą narzędzi rysujących (strzałki, linie, prostokąty, elipsy, wielokąty i linie odręczne) i tekstowych (różne czcionki i rozmiary). Narzędzia rysujące mogą być także wykorzystywane do ręcznego rozdzielania obiektów. Możliwe jest rysowanie nakładkowe (niedestrukcyjne) lub bezpośrednio na obrazie (destrukcyjne, trwałe opisanie). Dla umożliwienia niedestrukcyjnego nakładkowania, Matrox Inspector musi być używany ze sprzętem posiadającym podwójny bufor ramek.

Drukowanie obrazów

Obrazy, wykresy i dane mogą być wydrukowane na dowolnej drukarce kompatybilnej z Windows®.

Skrypty VBA i kompatybilne z 'C'

Matrox Inspector zwiększa produktywność i dostarcza dodatkowych ustawialnych opcji przez zastosowanie bogatego środowiska skryptów. Twórcy MIL i użytkownicy końcowi mogą rejestrować sekwencje operacji manualnych w skrypcie i w ten sposób stosować je w serii obrazów.
Skrypty mogą być tworzone w Visual Basic® for Applications (VBA) lub języku kompatybilnym z 'C' i mogą być edytowane dla dodania własnych operacji przetwarzania i analizy. Dostępne jest narzędzie Expression-Builder dla szybkiego dodawania komend skryptów poprzez wskazywanie i klikanie zamiast pisanie. Zintegrowany debugger umożliwia wykrywanie błędów skryptów poprzez ustawianie punktów przerwań i wykonywanie skryptu linia po linii i uważne obserwowanie efektów i przeglądanie wartości zmiennych w danym czasie. Dostęp do skryptów może być realizowany poprzez dedykowany pasek narzędziowy, menu lub klawisze skrótów. Dla ułatwienia tworzenia własnych skryptów, Matrox Inspector dostarczany jest z zestawem przykładowych skryptów.

Skrypty VBA

Skrypty VBA

 • interpreter kompatybilny z Visual Basic® for Applications (VBA)
 • w polu edycyjnym syntaktyka jest kodowana kolorem
 • obsługa macierzy, plików, łancuchów tekstowych, funkcji matematycznych i obiektów
 • kontrola wykonywania skryptu poprzez okna dialogowe użytkownika
 • dodawanie guzików, list, kontrolek edycyjnych, guzików wyboru i złożonych kontrolek przy użyciu graficznego edytora okna dialogowego
 • transfer danych do innych aplikacji Windows® i kontrola tych aplikacji przy użyciu mechanizmu Automation
 • możliwość odwołań do funkcji z zewnętrznych plików DLL i uruchamianie zewnętrznych programów

Skrypty 'C'

Podobny do języka 'C', jednak wiele prostszy, ponieważ wartości zmiennych są wpisywane automatycznie. Nie obsługuje macierzy.

Tworzenie i zarządzanie bazą danych obrazów

Kolekcjonowanie umożliwia tworzenie wizualnych baz danych ze zbiorami zawierającymi obrazy. Każda kolekcja jest reprezentowana poprzez ikony obrazów lub listę obrazów, nazwy obrazów oraz ich umiejscowienie na dysku komputera. Można szybko zidentyfikować pożądany obraz poprzez jego nazwę lub ikonę lub też inne cechy jak: rozmiary, format, rozdzielczość, typ danych, rozmiar zbioru i czas utworzenia. Podwójne kliknięcie na ikonę obrazu lub jego nazwę zbioru powoduje automatycznie załadowanie go do pamięci dla przeglądania. Obrazy mogą być organizowane poprzez przesuwanie ich z jednej pozycji do drugiej lub poprzez użycie komendy porządkowania. Można złapać obraz i przeciągnąć go z jednej kolekcji do drugiej. Jednocześnie można otworzyć kilka kolekcji i manipulować obrazami w nich zawartymi. Można przeglądać zbiory AVI i wszystkie inne formaty obsługiwane przez Matrox Inspector. Możliwe jest także manipulowanie obrazami spoza kolekcji - otwieranie i/lub usuwanie (z twardego dysku, dyskietki, CD-ROM'u lub dysku sieci komputerowej).

Baza danych obrazów

Dane techniczne

Lista operacji

  File (Plik):
 • nowy, otwórz, zamknij, zachowaj, zachowaj jako, drukuj, przegląd wydruku, ustawienia wydruku, ustawienia aplikacji, otwórz niedawny plik lub skrypt, zamknięcie aplikacji, łapanie i przeciąganie obrazów bezpośrednio z Eksplorera Windows®, Windows® Finder i innych aplikacji.
  Edit (Edycja):
 • cofnij, przywróć, tnij, kopiuj, wklej (do nowego lub ROI), duplikuj, wybierz wszystko, usuń specjalnie, usuń, usuń wszystko optymalizacja/edycja palety, szukaj, zamień, wetnij, odetnij, eksportuj wybrane wyniki lub ustawienia
  View (Zobacz):
 • powiększanie lub pomniejszanie (7 poziomów), przeglądanie całości, przeglądanie komponentów, widok 3D, przegląd tekstowy, linia statusu, pasek narzędzi (digitizera, statusu dokumentu, rysowania, formatowania, pętli obrazów, główny, menu, wyników, palety, skryptów, przestrzeni roboczej, użytkownika), kolekcje, nakładka/informacje DICOM, wykres (powiększenie, widok jako linia, słupki, obraz, przecinanie), sekwencje (ikony podglądu, widok ikon podglądu lub listy), czcionka, pozycja nagrywania, cechy obrazu
  Image (Obraz):
 • Calibration (Kalibracja): nowa, nowa z siatki, modyfikacja, względny początek układu współrzędnych, ładowanie, zachowanie, kopiowanie
 • Convert (Konwersja): binarny, 8-, 16-, 32-bitowy (ze znakiem i bez znaku), 32-bitowy zmiennoprzecinkowy, RGB, HSL, 8-bitowy bez znaku z paletą
 • Extract band (Wyodrębnianie): wyodrębnianie lub łączenie składowych (czerwona/ barwa, zielona/ nasycenie, niebieska/ luminancja)
 • Statistics (Statystyka):
  histogram oraz profile x, y, liniowy, krzywej i eliptyczny w dynamicznym przeglądem
  określanie wartości granicznych, średniej oraz punktów przecięć
 • Processing (Przetwarzanie):
  operacje arytmetyczne: wartość absolutna, różnica absolutna, dodawanie, odejmowanie, dodawanie i odejmowanie z nasyceniem, mnożenie, mnożenie z nasyceniem, negacja, dzielenie całkowitoliczbowe, dzielenie rzeczywiste, konwersja, kopiowanie obrazu (warunkowe, zgodnie z maską, itp.), czyszczenie bufora zadaną wartością całkowitą, wypełnianie określoną wartością, przesunięcie, skalowanie i ofset, minimum, maksimum, operacje logiczne (NOT, AND, NAND, OR, XOR, NOR i NOR)
  filtry: uśredniający, Bayer'a, krawędzie poziome, krawędzie pionowe, Laplacian, medianowy, Prewitt'a, stopniowanie, grawerujący z NW8U, wyostrzający, wygładzający, Sobel'a, Sobel'a kątowy i zdefiniowany przez użytkownika
  filtry IIR: detekcja krawędzi, detekcja krawędzi SQR, pierwsza pochodna X lub Y, pierwsza pochodna X, Y lub XY, krawędzie poziome, krawędzie pionowe, krawędzie Laplacian, wyostrzający, wygładzający
  morfologia: binarna i z poziomami szarości, otwieranie, zamykanie, erozja, dylatacja, dystans, pogrubianie, odchudzanie, trafianie lub chybianie, zdefiniowane przez uzytkownika, strefa wplywu, etykieta, rekonstrukcja, mapa połączeń, górny lub dolny cylinder, otwieranie i zamykanie obszaru
  mapowanie: jasność/kontrast, wyciąganie kontrastu/ poziomowanie okna, korekcja gamma, wygładzanie histogramu (jednolity, eksponencjalny, Rayleigh'a), z dynamicznym podglądem
  progowanie: proste, dwupoziomowe, wysokoprzepustowe, pasmowoprzepustowe, dolnoprzepustowe, pasmowo odrzucane
  działy wodne: automatyczne lub ręczne, żywy podgląd wynikowych transformacji działów wodnych z kontrolą zmienności dla zabezpieczenia przesegmentowania, domyślne przypadki (separacja binarna, separacja obiektów), poszukiwanie opcji wyjściowych tła (linie i/lub baseny, połączone z wejściem, pseudo-koloryzowane), strefy wpływów (maksima i minima)
 • Geometry (Geometria): skalowanie, obrót, przesunięcie, symetria, odcięcie, korekcja biegunowa
 • Fourier transform (Transformata Fourier'a): standardowa i odwrotna szybka transformata Fourier'a (FFT)
 • ROI (Obszar zainteresowań): prostokątny, eliptyczny, wielokąt, ręcznie rysowany i obszarowo wzrastający, przesunięcie i zmiana rozmiaru (ręcznie lub przez stronę właściwości)
  Analysis (Analiza):
 • Blob (Obiekty):
  etykietowanie obiektów;
  segmentacja obiektów;
  wypełnianie otworów i rozdzielanie stykających się obiektów;
  stosowanie filtrów i klasyfikatorów;
  obliczanie wartości ponad 50 cech: powierzchnia; obwód: normalny, wypukły; rozmiar: długość, szerokość, wydłużenie, średnica fereta minimalna, maksymalna, średnia, pod specyficznym kątem; kształt: kompaktowość, kołowość, liczba otworów w obiekcie, liczba Euler'a, momenty centralny i zwykły dowolnego rzędu; położenie: X,Y, środek ciężkości, współrzędne ograniczającego prostokąta, punkty styku; pomiary poziomów szarości: środek ciężkości, suma wszystkich pikseli, minimum, maksimum, średnia, odchylenie standardowe, suma kwadratów);
  rysowanie wybranych obiektów;
  porządkowanie wyników.
 • Code (Kod):
  czyta i generuje kody paskowe i macierzowe;
  obsługuje standardy: BC 412, Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, kody złożone, DataMatrix, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2/5, Maxicode, MicroPDF 417, PDF 417, Pharmacode, Planet, Postnet, QR, RSS, UPC-A i UPC-E;
  określa i/lub zwraca: łańcuch znaków, źródło (typ kodu), błąd korekcji, punktacja, kąt poszukiwań (przyrost ujemny/dodatni), kolor tła, szybkość poszukiwań, rozmiar łańcucha, minimalny/ maksymalny rozmiar komórki, liczbę komórek i próg (automatyczny lub ręczny);
  weryfikacja z wykorzystaniem ISS (International Symbology Specification);
 • Edge finder (Poszukiwacz krawędzi):
  szukanie krawędzi (obrysów) obiektów lub cienkich linii działowych (grzbiety i doliny);
  oblicza cechy: prostokąt ograniczający, środek ciężkości, obwód, okrąg opisujący (środek, pokrycie, błąd i promień), zamknięcie, elipsa opisująca (kąt, środek, pokrycie, duża i mała oś), Ferety (wydłużenie, kąt minimum / maksimum, średnica minumum / średnia / maksimum i ogólny), punkt początkowy, etykieta, długość (dokładna i zgrubna), linia aproksymująca (współczynniki i błąd), moment wydłużenia (włącznie z kątem), pozycja, intensywność (włącznie ze średnią), rozmiar, krętość i pierwsze punkty kontaktowe;
  wyodrębnianie krawędzi z wyników z wykorzystaniem filtrów oraz przestrzennych powiązań (wewnętrzny / zewnętrzny prostokąt / łańcuch);
  wyciąganie statystyk cech;
  sortowanie wyników;
  zachowywanie wyników do pliku AutoCAD® DXF;
  przekazywanie wyników do narzędzia Model Finder dla rozpoznawania wzorca.
 • Measurement (Pomiary):
  szukanie krawędzi i pasków: pozycji, kąta, kontrastu, szerokości, odstępu itp.;
  wyodrębnianie pomiarów z punktów, linii, prostokątów, elips i kątów;
  pomiary odległości, kąta i powierzchni;
  wyświetlanie wyników pomiarów i statystyk.
 • Model Finder (Poszukiwacz modelu):
  alokowanie modelu dla poszukiwań: ręczne z obrazu źródłowego przy użyciu predefiniowanych prostych elementów (koło, krzyż, elipsa, linia, prostokąt, trójkąt, romb, pierścień, kwadrat) lub z pliku AutoCAD® DXF lub też automatyczne; specyfikowanie maski modelu (obszarów nieistotnych, niespójnych lub z wagą dodatnią / ujemną);
  dopasowanie wygładzenia filtru konturującego i minimalnego progu dla konturów;
  eliminowanie zakłóceń za pomocą funkcji wygładzających (filtr rekursyjny lub splotowy);
  modyfikowanie domyślnych parametrów poszukiwań: pokrycie modelu i celu, błąd i waga dopasowania, progi akceptacji i pewności, liczba wystąpień, oś i kąt odniesienia, zakresy katów i skali, polaryzacja konturu, minimalne kryterium separacji, nakładające się kontury, obszar poszukiwań, prędkość, dokładność i czas oczekiwania;
  wyniki poszukiwań: indeks modelu, ocena trafienia, pokrycie modelu, błąd dopasowania, wpółczynniki skrzywienia, polaryzacja, liczba wystąpień, ocena, pozycja włącznie z kątem i skalą;
  ładuje i zachowuje jako pliki MIL MMF.
 • Pattern matching (Rozpoznawanie wzorców):
  definiowanie modelu (automatycznie lub ręcznie): poprzez określenie parametrów modelu i powiązań;
  dostrajanie modelu przez importowanie maski lub ręczne generowanie;
  ustawianie maski modelu "pikseli nie branych pod uwagę";
  wstępne przetwarzanie modelu dla zoptymalizowania szybkości poszukiwań;
  modyfikowanie domyślnych parametrów poszukiwań: środek modelu, obszar poszukiwań, dokładność pozycyjna, liczba rozpoznań, próg akceptacji, prędkość, odstęp;
  wyniki poszukiwań: pozycja modelu (z dokładnością subpiksela), liczba rozpoznań modelu, ocena;
  ładuje i zachowuje modele w plikach MIL MMO.
 • OCR (Rozpoznawanie znaków):
  tworzenie, kalibrowanie, zachowywanie, przywracanie i modyfikowanie czcionek;
  odczyt i weryfikacja łańcuchów znaków;
  wyświetla reprezentację czcionek w poziomach szarości;
  interaktywnie definiuje parametry czcionki;
  ładuje i zachowuje czcionki w plikach MIL MFO.
 • OCR (Rozpoznawanie znaków):
  półautomatyczne alokowanie czcionek;
  odczyt łańcuchów znaków;
  tworzenie, zachowywanie, przywracanie i modyfikowanie modeli łańcuchów;
  tworzenie reguł gramatycznych: minimalna / maksymalna ilość znaków w łańcuchu znaków, typ znaków włącznie z cyframi, znaki małe i/lub duże, litera lub własna lista znaków w okreslonej pozycji łancucha znaków;
  wyświetlanie reprezentacji poziomów szarości dla znaków;
  interaktywne definiowanie parametrów modelu łańcucha znaków (włącznie ze stałymi dla poszukiwań);
  ładuje i zachowuje czcionki w plikach MIL MSR.
 • Relative Region (Obszar względny):
  wybieranie, edytowanie lub usuwanie obszaru względnego lub tworzenie ROI z obszaru względnego
  Annotations (Opisy):
 • przesunięcie na wierzch lub na spód, w górę lub w dół, łączenie z obrazem, konwersja (z opisów, obiektów, pomiarów, z ROI do ROI, profilu, nakładki, bufora), transfer do pomiarów, klonowanie, właściwości narzędzia
  Skript (Skrypt):
 • VBA lub kompatybilny z 'C', kontrola (rejestracja, pauza, stop), uruchamianie, pauza, stop (z paska narzędziowego, funkcji menu lub klawiszem skrótu), okno (edycja, modyfikacja, zachowanie, ładowanie), pasek narzędzi (tryb debugowania, wykonanie, pojedynczy krok, punkty zatrzymań, zmienne śledzone, okno podglądu), wywołania funkcji z zewnętrznych plików DLL, uruchamianie zewnętrznych programów (tylko VBA).
  Collection (Kolekcja):
 • wprowadzanie, usuwanie, modyfikowanie ścieżek, porządkowanie według nazw, typów, rozmiarów i dat
  Digitizer (Digitizer):
 • Digitizer settings (Ustawienia digitizera):
  udostępnianie typu digitizera (kamery), kanał wejściowy, kanał synchronizacji, rozmiar obrazu, ustawienia filtra Bayer'a, typ pozyskiwania (ciągłe normalne / z podwójnym buforem / uśredniane, wstrzymane pozyskiwanie, pojedyncze ujęcie, sekwencja)
  Sequence (Sekwencja):
 • kontrolowanie (wstecz, odtwarzanie, stop, pauza, pierwsza, następna, poprzednia, ostatnia ramka, powtórz, wstaw / usuń ramkę)
  Options (Opcje):
 • Targets (Cele):
  zamykanie źródła, zamykanie celu, otwieranie celów, przywracanie celów, podtrzymywanie celów
 • Lock preview (Zamknięcie podglądu):
  zamknięcie żywego podglądu procesu przetwarzania (np. progowania, mapowania) na obrazie
 • Image loop (Pętla obrazów):
  start, start w bieżącej ramce, stop, ramka po ramce, ciągły, zwiększenie pauzy, ustawienia
 • Utilities (Narzędzia):
  demonstracje, dodawanie zakłóceń, kopiowanie sekwencji, szukanie maksimum, matowienie tła, konstuowanie siatki, filtry FFT, konwerter plików
 • ActiveMIL Builder (współpracuje tylko z Microsoft® Visual Basic w wersji 6):
  kontrola: edycja, usuwanie, cofanie, ustaw główny, synchronizacja;
  działania: sprawdzanie warunków wstawiania, pętle, zmienne i działania użytkownika, edycja, duplikowanie, zamiana, przesunięcie, cofanie, pokazywanie kodu;
  moduły: łączenie z formularzem użytkownika, importowanie modułu VB, tworzenie
 • Customize (Dostosowanie):
  konfigurowanie menu
 • Preferences (Preferencje):
  liczba poziomów cofania, przetwarzanie/ pozyskiwanie obrazu do nowego okna, formatowanie wyników, paleta VGA i wiele innych

Wymagania systemowe

 • komputer PC z procesorem IA32 (klasy Pentium lub lepszym)
 • system operacyjny Microsoft® Windows® 2000 z Service Pack 4 lub XP z Service Pack 1
 • minimum 98 MB pamięci operacyjnej RAM dla Windows® 2000 lub 192 MB RAM dla Windows® XP
 • minimum 155 MB wolnej przestrzeni dyskowej (85 MB dla Matrox Inspector i 70 MB dla MIL 8.0 runtime z narzędziami), dodatkowo 80 MB na prezentacje i przewodniki
 • karta grafiki (może być na karcie frame grabbera)
 • urządzenie wskazujące obsługiwane przez Windows®
 • opcjonalny frame grabber firmy Matrox ze sterownikiem MIL dla Microsoft® Windows® 2000 lub XP

Dokumenty

inspector.pdf - Ulotka - w języku angielskim
 

Oprogramowanie

Szybkie linki

Nowe produkty
Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE