Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Piątek, 27 Listopad 2020 - 17:26:33 - EST, Imieniny: Bianki, Waleriana, Wirgiliusza

USŁUGI - Programy

 • Lucid Triton - Nowy standard wydajności
 • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
 • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
 • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
 • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
 • Nowy Matrox Design Assistant X
 • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Usługi

 

Kontakt

 

Produkcja i wdrażanie specjalistycznego oprogramowania - oferta

2003-04-26 14:56:01

Dedykowane specjalistyczne oprogramowanie.

Na rynku istnieje wiele gotowych uniwersalnych programów, które można zastosować w działalności przedsiębiorstwa (handlowej i/lub produkcyjnej). Często jednak występują przypadki braku możliwości realizacji pewnych wyspecjalizowanych zadań przez te programy lub przypadki nadmiarowego zakresu zupełnie nieprzydatnych (w danym przedsiębiorstwie) funkcji. Ma to oczywiście swoje odzwierciedlenie w kosztach zakupu i wdrożenia takiego oprogramowania. Inny przykład to konieczność opracowania oprogramowania dla urządzenia współpracującego lub sterowanego za pomocą komputera, sterownika przemysłowego lub mikrokontrolera, oprogramowania dla sterowania produkcją lub oprogramowania dla kontroli jakości produkcji.

We wszystkich tych przypadkach oferujemy wykonanie i wdrożenie oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb firmy i użytkowników oprogramowania. Realizujemy tego typu zadania w dziedzinie systemów pozyskiwania, analizy, rozpoznawania i pomiarów obrazów, w dziedzinie systemów akwizycji danych i sterowników przemysłowych, a także w dziedzinie grafiki komputerowej i baz danych. Realizujemy także rozbudowane aplikacje internetowe dla zaawansowanych serwisów internetowych www oraz dla zastosowań przemysłowych.

Realizacje.

System aktywnych stron WWW forWEBProjektowane, realizowane i wdrażane przez nas oprogramowanie jest idealnie dostosowane do potrzeb firm i użytkowników tego oprogramowania. Oprogramowanie to może być tak proste jak książka adresowa z bazą danych kontaktów lub tak złożone jak system zdalnego programowania i monitorowania pracy grupy spawarek do plastiku. Oprogramowanie to może pracować samodzielnie lub może być zintegrowane z innym oprogramowaniem używanym w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie to może być także aplikacją intranetową, ekstranetową lub internetową.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu programistów i projektantów jest gwarancją stworzenia oprogramowania zgodnego z najnowszymi i najwyższymi standardami. Często stosujemy autorskie rozwiązania będące rezultatem tego wieloletniego doświadczenia, które sprawdziły się w wykonanych wcześniej projektach.Oprogramowanie przez nas tworzone charakteryzuje się prostym, łatwym, funkcjonalnym i jednocześnie nowoczesnym interfejsem użytkownika stosownym do zadań, jakie ma spełniać. Przy tworzeniu oprogramowania aktywnie współpracujemy z jego odbiorcą służąc mu radą i podpowiadając rozwiązania. Jednocześnie wspólnie z nim staramy się zrozumieć i jasno sprecyzować jego wymagania i dostosować do nich realizowane oprogramowanie.

Tworzymy oprogramowanie dla firm polskich i zagranicznych. Stale współpracujemy ze znanymi firmami z Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Belgii. Dla pełnego zapoznania się z naszą ofertą projektowania, tworzenia i wdrażania oprogramowania zapraszamy do zapoznania się z przykładami zrealizowanych projektów.

Oferta.

Nasza firma specjalizuje się w realizacji projektów dla różnych systemów operacyjnych, w szczególności: Microsoft® Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Microsoft® Windows® CE oraz Linux. Przy tworzeniu oprogramowania korzystamy z różnych najnowocześniejszych narzędzi, między innymi: Microsoft® Visual C++ i Visual Basic, Borland® C++ Builder, Delphi i Java Builder oraz Assembler.
Tworzone przez nas oprogramowanie często wymaga jednoczesnego korzystania z różnych narzędzi, a także wspomagania rozwiązań językami skryptów, np.: CGI, Perl, PHP, JavaScript lub VBS.
Nasza znajomość różnych komercyjnych i niekomercyjnych systemów baz danych (MS SQL, SyBase SQL Oracle, MySQL, PostgreSQL, Interbase, DB2, Access, Paradox, DBase i innych) daje gwarancję dopasowania tworzonego przez nas oprogramowania do istniejącego już oprogramowania.
Dla rozwiązywania skomplikowanych problemów technicznych przydatna jest nasza dogłębna znajomość różnych technologii programistycznych, między innymi: JavaSwing, J2EE, JSP, ActiveX, ASP, XML, HTML, DHTML.

W ramach tworzenia oprogramowania oferujemy kompleksową usługę obejmującą:

 • Opracowanie wizji i głównych założeń oprogramowania ma bazie ogólnych informacji dostarczonych przez zleceniodawcę.
 • Stworzenie ogólnego projektu logicznego oprogramowania.
 • Opracowanie szczegółowego projektu technicznego oprogramowania obejmującego formę i technologię realizacji, szczegółowy opis interfejsu użytkownika, opis modułów, funkcji, szablonów, wydruków i innych cech.
 • Utworzenie poszczególnych modułów oprogramowania według uzgodnionego harmonogramu.
 • Testowanie funkcjonalności, niezawodności i stabilności oprogramowania.
 • Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej oraz podręcznika użytkownika oprogramowania.
 • Wdrożenie oprogramowania.
 • Szkolenie użytkowników z zakresu użytkowania oprogramowania.
 • Monitorowanie i serwisowanie oprogramowania.
 • Modernizowanie i dostosowywanie oprogramowania do nowych wymagań i potrzeb zleceniodawcy.

Szybkie linki

Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE